Newyddion

Myfyrwyr Arlwyo yn paratoi gwledd ar gyfer Sefydliad y Merched

November 6, 2013

Image-767x826

Yn ddiweddar cynhaliodd myfyrwyr Arlwyo a Lletygarwch Coleg Cambria arddangosiad coginio ar gyfer dros hanner cant o aelodau Sefydliad y Merched Yr Wyddgrug.

Bu Charlotte Jones, Katy Jones, Huw Williams, ynghyd â Mark Robertson Cogydd/Ddarlithydd ac Angharad Jarvis Darlithydd, yn sgwrsio gyda’r grŵp ac yn sôn am y cyfleusterau a’r digwyddiadau sy’n cael eu cynnal ym mwytai Coleg Cambria sef Y Celstryn ar safle Glannau Dyfrdwy, a Rendezvous ar safle Iâl Parc y Gelli.

Cafodd y grŵp gyfle hefyd i fwynhau arddangosiadau o brydau blasus fel Crepes Suzette, Cyw Iâr Chasseur a  Stroganoff Cig Eidion.

Dywedodd Angharad Jarvis Darlithydd yng Ngholeg Cambria “Roedd yn gyfle gwych i’r dysgwyr allu dangos eu sgiliau a gwybodaeth o’r seigiau. Cawsant gyfle hefyd i ateb cwestiynau gan yr aelodau a bu i hyn roi hyder iddynt siarad gyda grwpiau mawr. Cafwyd noson ddifyr dros ben.”

Tags: , , ,