Newyddion

Myfyrwyr Adeiladu Glannau Dyfrdwy yn Helpu gyda Phrosiect Cymunedol

January 5, 2017

cambrian-aquatics

Bu myfyrwyr o Goleg Cambria yn brysur yn paentio yn Cambrian Aquatics fel rhan o’u profiad gwaith.

Bu’r dysgwyr Sgiliau ar gyfer Adeiladu yn paentio coridorau, ystafelloedd ac ystafelloedd cyfarfod ac ystafelloedd newid yn Cambrian Aquatics, sy’n fenter cymdeithasol a arferai gael ei adnabod fel Pwll Nofio Cei Connah, fel rhan o’u profiad gwaith dan oruchwyliaeth.

Rhoddwyd y paent a manion tuag at y prosiect parhaus hwn yn garedig gan Crown Trade Paint a Bromborough Paints.

Dywedodd Shaun Doyle, Cynrychiolydd Cytundebau Gwerthu Bromborough Paints:

“Rydyn ni’n awyddus i gefnogi unrhyw beth lleol ac mae’n braf gallu helpu Coleg Cambria gyda’i brosiect cymunedol lleol drwy ddarparu’r manion a phaent.

Dywedodd y Rheolwr Contractau Gwerthu Andrew Parker. “Ar ran Crown Trade Paint a minnau mae wedi bod yn bleser cefnogi prosiect mor deilwng”.

Dywedodd y myfyriwr Kayleigh Brown, 19 oed o Frychdyn sydd wedi bod yn helpu yn Cambrian Aquatics:

“Mae hyn yn brofiad gwaith da iawn i ni ac mae’n braf gwybod ein bod ni’n helpu’r gymuned leol yn fel hyn.”

Ychwanegodd Keith Massey, tiwtor yng Ngholeg Cambria sydd wedi bod yn goruchwylio’r myfyrwyr yn Cambrian Aquatics:

“Mae hwn yn brofiad gwaith buddiol iawn i’r dysgwyr. Maen nhw wedi gweithio’n ddiflino yn paentio’r gwahanol leoedd. Mae hwn yn brosiect parhaus a bydd grŵp arall yn parhau gyda’r gwaith yn y flwyddyn newydd.

“Rydyn ni hefyd yn ddiolchgar iawn i Crown Trade Paint a Bromborough Paints am eu cymorth parhaus.”

Mae’r llun yn dangos (o’r chwith i’r dde) Andrew Parker, Keith Massey, Alisha Coyle, Kayleigh Brown, Reece Schyma, Elliott Hughes a Shaun Doyle.