Newyddion

Myfyrwyr a Staff yn elwa o Raglen Chwaraeon

December 11, 2015

golf (1)

Mae Coleg Cambria yn rhedeg ei Rhaglen Chwaraeon poblogaidd unwaith eto eleni gyda’r nod o annog myfyrwyr a staff i ddilyn ffordd iach o fyw yn ystod ac ar ôl coleg.

Ariannir y Rhaglen gan Chwaraeon Cymru, y sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hyrwyddo chwaraeon ac ymarfer corff yng Nghymru, ac mae’n cynnwys cyfleoedd i fynychu dosbarthiadau ffitrwydd, defnyddio’r ystafell ffitrwydd ac amrywiaeth o weithgareddau a sesiynau chwaraeon eraill.

Gyda thros 120 o fyfyrwyr unigol yn cymryd rhan yn wythnosol mae’r rhaglen a gynhelir ar safle Glannau Dyfrdwy yn hynod o lwyddiannus, gyda 230 – 290 o ymweliadau gan staff a myfyrwyr yn wythnosol.

Dywedodd Donna Welsh, Swyddog Rhaglen Chwaraeon yng Ngholeg Cambria ac sy’n trefnu dosbarthiadau ar gyfer grwpiau o fyfyrwyr a staff:

“Mae’r Rhaglen Chwaraeon wedi bod yn gyfle gwych i alluogi myfyrwyr yng Ngholeg Cambria i wneud mwy o ymarfer corff a’u galluogi i ystyried eu ffordd o fyw.”

keep fit (1)