Newyddion

Myfyrwyr a Staff Cambria yn Ymgeisio i Dorri Record Byd dros achos da

February 29, 2016

Aerial photo Human Coffee Cup (1)

Gwnaeth myfyrwyr a staff ar safle Glannau Dyfrdwy o Goleg Cambria geisio torri record byd newydd y bore yma trwy greu’r cwpan coffi Macmillan dynol mwyaf yn y byd.

Roedd y digwyddiad a gynhaliwyd yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy yn rhan o ddiwrnod Ewch yn Wyrdd Macmillan y coleg gyda’r holl safleoedd y coleg yn defnyddio’r diwrnod naid ychwanegol i gynnal cymaint o wahanol weithgareddau ag y bo modd i godi arian ar gyfer yr elusen.

Ymgasglodd gwirfoddolwyr yn y stadiwm a chawsant eu ‘cyfrif i mewn’ gan ddau dyst annibynnol, Carl Sargeant AC a Hyfforddwr Ifanc Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru, Lowri Haf Barker. Roedd timau elusen a chwaraeon yn bresennol i arwain pawb i’w lle ac roedd yn rhaid iddynt aros yno am o leiaf 5 munud er mwyn cwblhau’r record byd.

Dywedodd Paula Wood, Cyfarwyddwr Gweithredol Cwricwlwm Gwasanaethau i Bobl:

“Rydym yn falch ein bod wedi llwyddo i gyflawni canlyniad mor wych gyda dros 700 o staff a myfyrwyr i gyd yn ffurfio’r cwpan. Byddwn yn awr yn anfon ein holl dystiolaeth at y Guinness World Records ar gyfer dilysu – unwaith iddynt ei wirio byddant yn cadarnhau a ydym wedi llwyddo i osod record byd newydd.

“Diolch yn fawr i bawb a gymerodd ran am eu cefnogaeth aruthrol gyda hyn. Nid bob dydd mae rhywun yn cael y cyfle i dorri record byd newydd a chodi arian i elusen ar yr un pryd!”