Newyddion

Myfyrwraig yn profi bywyd yn Soweto

May 10, 2010

Deeside CollegeMae Bethan Adey myfyrwraig Celf a Dylunio yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy newydd ddychwelyd adref ar ol trip i Dde Affrica.

Treuliodd Bethan sy’n 16 oed ac o Dremeirchion ei gwyliau Phasg yn adeiladu tai ar gyfer pobl pentref yn Soweto, un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Johannesburg, prif ddinas De Affrica. Roedd Bethan sy’n gyn-ddisgybl Ysgol Glan Clwyd yn aelod o grwp oedd wedi ei wneud fyny o wirfoddolwyr o sefydliadau yn Nyffryn Clwyd a bu Bethan yn helpu i adeiladu un t’ ac adnewyddu un arall. Er mwyn datblygu ei sgiliau adeiladu cyn mynd ar y trip bu Bethan yn dysgu technegau gwaith bric a gwaith coed sylfaenol yng Nghanolfan Sgiliau Adeiladu’r Coleg.

Yn ogystal T helpu pobl y pentref fe dreuliodd y grwp hefyd amser gyda phlant o gartrefi plant amddifaid.

Ar ol dychwelyd adref dywedodd Bethan “Roedd y trip yn brofiad arbennig. Mae gweld pobl gyda chyn lleied yn rhoi bywyd mewn persbectif ac yn gwneud i chi sylweddoli pa mor lwcus yr ydych.”

Dywedodd Keith Meadows o Lanelwy oedd yn arwain y tom “Roedd y trip yn llwyddiant mawr ac rwy’n siwr ei fod wedi newid y ffordd y mae pobl ifanc yn edrych ar fywyd. Rydym wrthi’n barod yn cynllunio ar gyfer ymweliad flwyddyn nesaf.”

Nodiadau I Olygyddion
– Llun o Bethan yn Soweto
– I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Owain Roberts neu Vicky Barwis ar 01244 834531.