Newyddion

Myfyrwraig Teithio a Thwristiaeth yn cael ei swydd ddelfrydol

February 21, 2011

Deeside CollegeMae Natalie Roberts o Gaerwys, myfyrwraig Teithio a Thwristiaeth yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy, yn dathlu ar ol cael swydd fel aelod o griw caban y cwmni awyrennau Jet2.com.

Fel rhan o’r broses ymgeisio, bu’n rhaid i Natalie sy’n gyn-ddisgybl Ysgol Uwchradd Treffynnon, gwblhau nifer o brofion ar-lein i asesu ei haddasrwydd ar gyfer y swydd. Wedyn bu’n rhaid iddi ymweld T Maes Awyr Leeds, cartref Jet2.com, ar gyfer diwrnod o asesiad dwys. Bu Natalie, a channoedd o ymgeiswyr eraill, yn eistedd profion mathemateg a llythrennedd, yn rhoi cyflwyniad ac yn cael eu holi am wasanaeth cwsmeriaid. Fe’i dewiswyd wedyn ar gyfer sesiynau cyfweliad un i un, lle cafodd ei chyflwyno T nifer o sefyllfaoedd er mwyn penderfynu a oedd hi’n addas ar gyfer y swydd. Er mwyn cefnogi Natalie a’i chyd-fyfyrwyr gyda’u ceisiadau, bu i Julia Jones tiwtor y grwp drefnu ymweliad gan gyn-fyfyriwr, sydd nawr yn gweithio yn y diwydiant.

Bydd Natalie yn dychwelyd i Leeds ar gyfer 5 wythnos o hyfforddi dwys, a’i gobaith yw y bydd yn dechrau ar ei swydd ym mis Ebrill. Dywed bod ei llwyddiant lawr i’w chwrs yn y coleg, a’r gefnogaeth a dderbyniodd yn ystod ei hastudiaethau. Meddai “Yn y cyfweliad mi wnes i ddefnyddio llawer o’r pethau yr oeddwn wedi eu dysgu ar y cwrs. Roedd y gefnogaeth a gefais gan fy nhiwtor yn wych. Mi fyddai yn drist iawn wrth adael Coleg Glannau Dyfrdwy ond dwi’n edrych ymlaen yn fawr at ddechrau fy swydd ddelfrydol”

Dywedodd Julia Jones tiwtor Natalie “Rwyf wrth fy modd bod Natalie wedi cael llwyddiant. Mae hyn yn enghraifft arall o fyfyriwr yn mynd ymlaen i’r diwydiant. Mae pawb yn yr adran yn dymuno’n dda iddi”

Nodiadau i Olygyddion
Llun o Natalie Roberts