Newyddion

Myfyriwr yn cynrychioli Coleg Cambria mewn Cystadleuaeth SkillWeld

June 12, 2014

Manuel Soares

Enillodd fyfyriwr o Goleg Cambria le yng nghystadleuaeth cyn derfynol SkillWeld 2014 a fydd yn cael ei chynnal yn ddiweddarach y mis hwn.

Mae Manuel Soares, sy’n byw yn Rhosllannerchrugog, wedi bod yn fyfyriwr gwneuthuro a weldio am bedair blynedd ar safle Ffordd y Bers y coleg ac ar hyn o bryd mae’n cael ei gyflogi fel weldiwr gan Fabdec yn Ellesmere.

Yn ystod y gystadleuaeth bu’n rhaid iddo gwblhau darn prawf anodd i ennill ei le yn y rownd cyn derfynol. Roedd rhaid iddo ddefnyddio’r tair prif broses weldio, sef MIG (Weldio Metal Anadweithiol Nwy), TIG (Weldio Twngsten Anadweithiol Nwy) a MMA (Weldio Arc Metel â llaw). Roedd yn rhaid iddo weldio mewn mannau sefydlog amrywiol hefyd, gan wneud weldio’r uniadau hyd yn oed yn anoddach.

Cynhyrchodd Manuel ddarn prawf safon uchel iawn. Ar ôl i’r darn gael ei farcio yn erbyn y meini prawf a osodwyd, gwahoddwyd Manuel i’r cam cyn derfynol, a fydd yn cael ei gynnal yn y cyfleuster weldio o’r radd flaenaf yn Alstom, Stafford.

Roedd Manuel wrth ei fodd gyda’i lwyddiant a dywedodd:
‘’Rwy’n hapus iawn ac wedi cynhyrfu’n lân, ond dwi hefyd yn falch iawn o gael cynrychioli Coleg Cambria. Dwi’n ddiolchgar iawn hefyd am y cymorth dwi wedi ei gael gan fy nhiwtoriaid trwy gydol y gystadleuaeth hon.’’

Bydd y rownd derfynol yn cael ei chynnal yn y NEC Birmingham yn ystod y Sioe Sgiliau ym mis Tachwedd, lle caiff yr enillydd ei goroni’n bencampwr SkillWeld 2014.