Newyddion

Myfyriwr yn Cerdded er Cof am ei Ffrind

October 24, 2014

Taith Tesni

Ymunodd Daniel McNulty, myfyriwr yng Ngholeg Cambria, â channoedd o gerddwyr eraill yn ddiweddar, er cof am Tesni Edwards a fu farw’n sydyn ym mis Ebrill 2013 o gyflwr y galon na chafodd ei ddiagnosis.  

Cymerodd Daniel, sy’n 17 oed, sy’n dod o’r Waun, ac sy’n astudio Gwasanaethau Cyhoeddus  ar safle Iâl, ran yn y daith gerdded noddedig o Gynwyd i Langollen er budd Ambiwlans Awyr Cymru.

Trefnwyd y daith gan dad Tesni, Jason Edwards, sy’n gweithio i gwmni Ifor Williams yng Nghynwyd.  Dilynwyd taith Tesni i’r ysgol bob dydd.

Daeth cannoedd o bob i gymryd rhan yn y daith gerdded, gyda nifer fawr ohonynt yn dod o ysgol a dosbarthiadau Tesni.  Gadawyd Cynwyd tua 11am, gan fynd ar hyd ffyrdd cefn heibio Corwen a’r Rhewl a daeth y daith i ben ar gae pêl-droed Llangollen tua 4.45pm, lle cafodd bawb luniaeth roedd ei fawr angen arnynt!

Codwyd cyfanswm terfynol o £50,000 o ganlyniad i’r daith a bydd yr arian hwn i gyd yn cael ei gyfrannu i Wasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru i’w galluogi i achub bywydau.

Dywedodd Daniel, sy’n gyn ddisgybl Ysgol Dinas Bran:

”Roedd yn ddiwrnod gwych ac emosiynol, oherwydd roedd cymryd rhan yn golygu cymaint i ni, ond ni wnaeth swigod na thraed poenus ein hatal!  Roedd Tesni yn ffrind a fu’n astudio gyda mi yn yr ysgol”

Dywedodd Vanessa Griffiths, Tiwtor Gwasanaethau Cyhoeddus:

‘’Mae Daniel wedi dangos ysbryd cymunedol rhagorol, sy’n rhywbeth rydyn  ni’n ei annog ar y cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus.’’