Newyddion

Myfyriwr Peirianneg yn Ennill Gwobr Prentisiaeth Ranbarthol

November 21, 2016

Rebecca Marsh

Enillodd Rebecca Marsh, sy’n fyfyriwr Peirianneg yng Ngholeg Cambria, wobr IMechE (Sefydliad Peirianneg Fecanyddol).

Roedd Rebecca, 22 oed o Sir y Fflint wobr IMechE am ‘Y Myfyriwr/Prentis sydd wedi Gwella Fwyaf – Glannau Merswy a rhanbarth Gogledd Cymru2016’,  yn ddiweddar.  Cafodd Rebecca, sy’n cael ei chyflogi gan Global Lift Equipment Ltd, ei henwebu gan y coleg oherwydd safon uchel ei haseiniadau ac oherwydd iddi gael marciau llawn am gynnwys a chywirdeb yn ei holl fodiwlau.

Cwblhaodd Rebecca brentisiaeth pedair blynedd gyda Choleg Cambria ac yn ddiweddar cwblhaodd ei Thystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Peirianneg Fecanyddol gan ennill y radd uchaf o Ragoriaeth yn gyffredinol.

Dywedodd Nick Tyson, Pennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Cwricwlwm:

“Rydym mor falch o Rebecca a’r hyn mae hi wedi’i gyflawni. Mae hi wedi gweithio’n galed iawn ac roedd hi’n llawn haeddu’r wobr.

“Mae hi wedi bod yn bleser cael dysgu Rebecca ac mae hi’n batrwm o fyfyriwr i eraill yng Ngholeg Cambria.  Mae’r tîm yn edmygu Rebecca yn fawr ac mae hi yn ddi-os yn gaffaeliad i’w chyflogwr. “