Newyddion

Myfyriwr o Goleg Cambria yn ennill swydd llawn bri yn Seland Newydd

October 9, 2013

Simon-Ashford2

Mae Simon Ashford, sydd wedi cwblhau Prentisiaeth Fodern mewn Garddwriaeth yng Ngholeg Cambria Llaneurgain, wedi ennill swydd llawn bri yn Seland Newydd.

Cwblhaodd Simon, a aeth drwodd i’r cyfweliadau rhanbarthol ar gyfer Gofalwr y Grîn y Flwyddyn 2013, ei brentisiaeth i safon uchel dros ben. Bydd nawr yn dechrau ar ei swydd newydd fel Gofalwr y Grîn tymhorol yng Nghlwb Golff Remeura ger Auckland, ond gyda’r opsiwn i barhau i weithio i’r cwmni yn barhaol. Cwblhaodd Simon ei brentisiaeth yng Nghlwb Golff Darland, trwy Goleg Cambria, ond bydd nawr yn adleoli i’r cwrs golff deunaw twll yn Seland Newydd.

Dywedodd Simon “Cofrestrais ar y cwrs yng Ngholeg Cambria wedi i Ofalwyr y Grîn yng Nghlybiau Golff Royal St David’s ac Old Padeswood ei argymell i mi; ac ni ches fy siomi.

“Eglurodd Jenny Pitts, fy asesydd,  fframwaith y cwrs yn fanwl i mi, gan ddweud beth oedd  angen i mi ei wneud, a sut i ddefnyddio’r Cynorthwyydd Dysgu ar-lein, sydd yn wych ar gyfer cyflwyno gwaith ac olrhain cynnydd. Llwyddais i gwblhau’r cwrs lefel 3 mewn dim o amser, yn bennaf gan fod Jenny wedi gosod targedau oedd yn heriol ond realistig. Bu i hyn fy ngalluogi i ymgeisio am swyddi a chael cynnig swydd yng Nghlwb Golff Remeura Seland Newydd. Rwy’n edrych ymlaen at symud ymlaen gyda fy ngyrfa nawr.”

Dywedodd Jenny Pitts, asesydd Simon yng Ngholeg Cambria:

“Gwnaeth Simon yn dda iawn ar y rhaglen Lefel 3, wedi iddo wneud y penderfyniad i ddilyn gyrfa i fod yn  Ofalwr y Grîn. Mae ei waith caled wedi talu ac mae’r cyfle hwn yn gyfle gwych iddo weithio mewn lle mor anhygoel yn Seland Newydd.”

Tags: