Newyddion

Myfyriwr Myfyriwr Wrecsam yn Ennill Gwobr Amrywiaeth

November 24, 2016

RUSS9150 (1)

Dyfarnwyd Gwobr Addysg Bellach y Ganolfan Amrywiaeth Genedlaethol i’r cyn-fyfyriwr o Goleg Cambria, Robert Williams o Wrecsam mewn seremoni yn Birmingham yn ddiweddar.

Cafodd Robert ei enwebu gan Elane Roberts, Cydlynydd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Coleg Cambria, am ei ran mewn trefnu Ffair Barch wedi ei hanelu at ddathlu a rhoi gwybod i
fyfyrwyr a staff am  Amrywiaeth. Roedd y digwyddiad a drefnodd Robert yn
cynnwys nifer o weithdai gwahanol, stondinau gwybodaeth a dangosiad cyntaf ffilm
arloesol a gafodd ei gwneud gan ddysgwyr am awtistiaeth.

Nod y Ganolfan AmrywiaethGenedlaethol yw hyrwyddo tegwch i bawb yn y gweithle, drwy helpu sefydliadau iymgorffori’r  arferion  Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
gorau.

Robert oedd enillydd ‘Gwobr Dysgwr y Flwyddyn’ ac roedd ar y rhestr fer gyda thri myfyriwr arall o
golegau ledled Prydain.