Newyddion

Myfyriwr Dylunio Graffeg o Wrecsam yn ennill l lle yn rownd derfynol WorldSkills

September 22, 2016

James Jones

Mae myfyriwr Celf a Dylunio o Goleg Cambria yn dathlu ar ôl sicrhau lle iddo’i hun yn rownd derfynol World Skills UK, gan guro nifer o gystadleuwyr eraill.

Bu James Jones, 18 oed o Wrecsam yn cymryd rhan yng Nghystadleuaeth Dylunio Graffig WorldSkills ac ar hyn o bryd mae’n paratoi i gystadlu yn y rownd derfynol World Skills UK, a fydd yn cael ei chynnal yn y NEC yn Birmingham ym mis Tachwedd.

Yn ystod y rownd gynderfynol a gynhaliwyd yn Llundain, bu’n rhaid i James gyflawni sawl tasg heriol. Cyn y gystadleuaeth roedd rhaid iddo wneud gwaith ymchwil helaeth cyn arddangos nifer o sgiliau gwahanol, gan gynnwys trin delweddau a fformatio ffeiliau wrth ddylunio graffig ar gyfer wal ala sy’n arwain at ganolfan siopa yn y Stryd Fawr Sutton.

“Roeddwn i’n teimlo’n wirioneddol braf pan ges i wybod fy mod i drwodd i’r rownd derfynol” dywedodd James. ” Rydw i mor gyffrous i gael cynrychioli’r coleg yn Birmingham ac ymuno â gweddill y myfyrwyr o Goleg Cambria a fydd yn cystadlu mewn nifer o gystadlaethau gwahanol.”

Dywedodd Lindsay Smith, Darlithydd Celf a Dylunio yng Ngholeg Cambria:

“Gan mai hon ydi’r flwyddyn gyntaf i ni fel Coleg Cambria gymryd rhan yng Nghystadleuaeth Dylunio Graffeg World Skills, mi wnaeth James waith gwych yn ein cynrychioli ac arddangos ymdrech gwych a doniau ein dysgwyr Celf a Dylunio.”