Newyddion

Myfyriwr Coleg Cambria yn ennill Gwobr Rhwydwaith Lleol IET ar gyfer Rhagoriaeth

October 31, 2014

PresentationTomMoffattIECStudentExcellenceAward (2)

Enillodd myfyriwr HNC mewn Technoleg Trydanol o Goleg Cambria, Tom Moffatt Wobr Rhwydwaith Lleol y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg ar gyfer Rhagoriaeth Myfyrwyr 2014.

Derbyniodd Tom, 50, sydd yn Uwch Dechnegydd Cynnal a Chadw yn Witter Towbar Systems ac yn mynychu’r coleg yn wythnosol, ei wobr gan David Crawford, Cadeirydd Rhwydwaith IET Lleol y Gogledd Orllewin, yng nghwmni Ken Newis, Arweinydd Addysg Grwp Cyswllt IET. Cafodd y cyflwyniad ei gynnal yng nghanolfan Witter Towbar Systems yng Nglannau Dyfrdwy  gyda chynrychiolwyr o IET a Choleg Cambria yn bresennol.

Gwnaeth Nick Tyson, Cyfarwyddwr Gweithredol Peirianneg Cwricwlwm ac Adeiladwaith yng Ngholeg Cambria, longyfarch Tom yn ystod y cyflwyniad  a chanmol ei gamp o gael ei ddewis o blith cannoedd o ymgeiswyr.

“Rydym yn falch iawn i roi’r wobr hon i Tom. Mae safon uchel ei waith yn wir adlewyrchu ansawdd rhagorol yr ymgeiswyr a gyflwynwyd gan golegau ar gyfer y wobr flynyddol hon,” meddai David Crawford o IET.

Gwnaeth Gary Nuttall, Rheolwr Gweithrediadau Towbar Witter a llawer o gydweithwyr Tom ei longyfarch ar ei gamp.

“Mae Towbar Witter Systems yn falch iawn o Tom. Rydym wedi cefnogi nifer o weithwyr yn eu hyfforddiant yng Ngholeg Cambria, ond mae Tom yn unigryw oherwydd ei awydd parhaol i ddysgu,” meddai Gary Nuttall.

“Rwyf wrth fy modd o dderbyn y wobr hon,” meddai Tom, “Rwy’n teimlo’n freintiedig iawn bod fy nhiwtoriaid wedi fy enwebu i , mae’n rhoi hwb i mi fynd ymhellach. ”

“Mae Tom yn teithio o Lerpwl,” meddai Colin Lee, Tiwtor y Cwrs HNC Technoleg Drydanol yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy, “ac eto mae’n barod i gymryd rhan mewn seminarau a chyfleoedd dysgu ychwanegol.  Mae’n llawn haeddu’r wobr.”