Newyddion

Myfyriwr Coleg Cambria yn cael swydd yn Ewrop

June 13, 2014

Desi

Llwyddodd myfyriwr Gweinyddiaeth Busnes o Goleg Cambria i gael swydd yn y Ffindir el Ysgrifennydd Asiantaeth Gemegion Ewropeaidd.

Mae Desislava Filipova wedi bod yn astudio ar safle Glannau Dyfrdwy am y ddwy flynedd ddiwethaf ar ôl symud i Gymru o Fwlgaria gyda’i gŵr a’i merch. Roedd gan Desi radd Meistr eisoes, a phenderfynodd ei bod am wneud cais ar gyfer cwrs Gweinyddiaeth Busnes, oherwydd ei bod yn credu y byddai hynny’n cynyddu ei hyder a rhoi’r sgiliau roedd eu hangen arni hi i gael gwaith.

Cafodd ei dewis o blith 600-700 o ymgeiswyr medrus a phrofiadol iawn i fynd am gyfweliad a sefyll arholiad ysgrifenedig 2 awr a oedd yn cynnwys dangos y sgiliau roedd hi wedi’u meithrin ar y cwrs. Yna, cafodd ei rhoi ar y rhestr wrth gefn o 10 ymgeisydd llwyddiannus. 20 diwrnod yn ddiweddarach, pan ddaeth swydd wag yn y cwmni, dewiswyd hi a 2 ymgeisydd arall gan Bennaeth yr Uned ar gyfer cael cyfweliad dros y ffôn. Ar ôl trafodaeth ychwanegol rhwng Pennaeth yr Uned a’r Uwch Reolwyr, cynigiwyd y swydd i Desi a bydd yn dechrau ar ei swydd newydd yn y Ffindir ar 1 Gorffennaf.

Dywedodd Desi:
‘’Hoffwn ddiolch i staff Coleg Cambria i gyd am eu dealltwriaeth, cymorth a’u hymdrechion i’m helpu i wella fy ngwybodaeth. Mi wnaeth hynny gynyddu fy hyder, gan arwain at foddhad personol a phroffesiynol. Rydyn ni’n edrych ymlaen at ddechrau bywyd newydd yn y Ffindir a bydd hyn yn gyfle gwych i’m teulu.’’

Dywedodd Beth White, tiwtor personol Desi, hefyd:
“Dw i wrth fy modd bod Desi wedi llwyddo i gael y swydd, ac mae ei champ yn arwydd o’i gwaith caled, ei hymrwymiad a’i phenderfyniad. Hoffwn ddymuno pob llwyddiant iddi hi ar gyfer y dyfodol.’’