Newyddion

Myfyriwr Coleg Cambria Libby Gillard yw enillydd Cystadleuaeth Ffotograffiaeth FE Week & Me

April 4, 2016

Libby winning photo

Roedd Libby, sy’n 19 oed, ac yn astudio tuag at gymwysterau Safon Uwch mewn Seicoleg, Dylunio Graffeg a Ffotograffiaeth, yn un o 10 o gystadleuwyr ar y rhestr fer yn y categori ffotograffiaeth myfyrwyr.

Ar ôl iddi glywed ei bod hi wedi ennill, dywedodd Libby: “Waw! Dwi methu coelio’r peth, mae’n wych, diolch yn fawr iawn. Rwy’n falch iawn, doeddwn i ddim yn disgwyl cyrraedd y 10 gorau heb sôn am ennill.

“Mae’n dipyn o sioc, yn enwedig i gael fy newis allan o gymaint o gystadleuwyr, mae’n anhygoel.”

Gwelodd y gystadleuaeth eleni, a gynhaliwyd mewn partneriaeth â NCFE, dros 700 o gystadleuwyr yn cyflwyno gwaith. Roedd gofyn i’r cystadleuwyr ddarlunio amgylcheddau dysgu yn y sector Addysg Bellach a Sgiliau.

Wrth sôn am ei llun ‘What Lies Beneath’, dywedodd Libby: “Mae emosiynau yn aml iawn yn cael eu cadw o dan yr wyneb, ond yma maent wedi dod i’r golwg, yn portreadu’r nifer o emosiynau a sefyllfaoedd mae myfyriwr yn byw trwyddyn nhw.

“Rwy’n frwd dros ffotograffiaeth ac rwyf am astudio’r pwnc ym Mhrifysgol Caer ym mis Medi, ac yna mynd ymlaen i’w ddilyn fel gyrfa. Fy hoff fath o ffotograffiaeth yw ffotograffiaeth facro a phortreadau a dyna sydd wrth wraidd fy nghyflwyniad eleni. ”

Fel enillydd y gystadleuaeth, bydd Libby yn derbyn Camera Kit Nikon D5200 fel gwobr, yn ogystal â’r cyfle i gymryd rhan mewn lleoliad gwaith yn cysgodi ffotograffydd proffesiynol.
“Mae’r wobr o gamera yn wych, ac rwyf yn edrych ymlaen yn arw iawn ar gyfer y lleoliad gwaith. Dwi erioed wedi gwneud unrhyw beth o’r fath o’r blaen,” dywedodd Libby.

“Mi fydd hi’n wych i gael cyngor uniongyrchol gan rywun sydd wrthi’n gwneud y swydd yn broffesiynol o ddydd i ddydd.”

Dywedodd Shane Mann, Rheolwr Gyfarwyddwr Lsect, cyhoeddwyr FE Week:

“Roedd ansawdd gwaith y gystadleuaeth eleni yn syfrdanol, ac nid oedd portread Libby yn eithriad i hyn.

“Yr hyn yr oeddwn i wirioneddol yn ei hoffi am y portread oedd ei fod yn darlunio’r briff yn berffaith. Mae’n mynegi cymaint am yr emosiynau gwahanol mae myfyrwyr yn eu teimlo ond yn aml iawn ddim yn eu dangos. Gyda gwaith o’r ansawdd yma mae Libby yn siŵr o fod yn ffotograffydd proffesiynol ardderchog.”