Newyddion

Myfyriwr Chwaraeon o Goleg Cambria yn dilyn llwybr ei mham

June 27, 2014

Coleg Cambria annual Further Education Awards at Deeside campus. 26.6.14

Neithiwr, yn Seremoni Gwobrwyo Myfyrwyr blynyddol Coleg Cambria enillodd Rhian Williams myfyrwraig yng Ngholeg Cambria, wobr Myfyriwr Chwaraeon y Flwyddyn 2014, yr un wobr a enillodd ei mham Tania nôl ym 1991.

Mae’r athletwraig Rhian newydd gwblhau cwrs Diploma Estynedig BTEC mewn Chwaraeon ar Lefel 3 – ac yn dilyn ei mham a astudiodd gwrs safon uwch mewn Addysg Gorfforol yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy 23 o flynyddoedd yn ôl. Un sy’n ymfalchïo yn llwyddiant y ddwy yw’r tiwtor Kevin Sykes, a fu’n dysgu’r ddwy.

Mae Tania sy’n falch iawn o lwyddiant ei merch yn Hyfforddwraig Athletau i Glwb Athletau Glannau Dyfrdwy, ac yn llwyr ddeall angerdd ei merch dros chwaraeon.

Mae Rhian yn Athletwraig Ryngwladol ac wedi bod yn cystadlu dros Gymru ers yn bedair ar ddeg oed. A hithau’n gapten y merched i glwb athletau Glannau Dyfrdwy mae ei llwyddiannau’n cynnwys y ras clwydi hyd at 400 metr, cyfnewid ac yn ddiweddar y teitl “Naid Drebl dan 20” dros Gymru.

Mae Rhian ar hyn o bryd yn gwella o anaf i’w chlun ac yn cynllunio ar gyfer ei dyfodol. Ym mis Medi bydd hi’n dechrau ar gwrs BSc mewn Cyflyru, Adferiad a Thylino Chwaraeon ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd lle bydd yn derbyn hyfforddiant o’r radd flaenaf gan yr Hyfforddwr Cenedlaethol Phil Banning. Ei huchelgais yw cael gyrfa mewn ffisiotherapi ac adferiad chwaraeon.