Newyddion

Myfyriwr cerddoriaeth yng Ngholeg Cambria yn ennill gwobr genedlaethol Y Rotari

May 31, 2016

Xander

Enillodd Xander Croft sy’n fyfyriwr yng Ngholeg Cambria, brif wobr yn ddiweddar yn rownd derfynol genedlaethol y gystadleuaeth Cerddor Ifanc Y Rotari 2016 a gafodd ei chynnal yn yr Abraham Darby Academy yn Telford.

Roedd 15 o bobl ifanc yn cystadlu mewn dau ddosbarth yn y Rownd Derfynol Genedlaethol, canwr unigol ac offerynnwr unigol, ar ôl iddynt ennill eu rhagbrofion lleol. Mae cystadleuaeth Cerddor Ifanc Rotari yn rhoi cyfle i gerddorion amatur ddangos eu doniau a meithrin eu sgiliau. Mae’n agored i bobl ifanc hyd at 17 oed sydd mewn addysg llawn amser ledled Prydain Fawr ac Iwerddon.

Dechreuodd Xander Croft, sy’n 17oed ac o’r Maes Glas, ddysgu chwarae’r feiolin pan oedd yn 8 oed. Ar hyn o bryd mae yn ei bumed flwyddyn yn y Junior Royal Northern College of Music, ar gynllun ysgoloriaeth Cerddoriaeth a Dawns. Ers 2013 mae Xander wedi bod yn astudio gyda Steve Wilkie. Enillodd Xander nifer fawr o gystadlaethau, gan gynnwys Cerddor Ifanc y Flwyddyn 2014 a 2015 ac yn ddiweddar enillodd gystadleuaeth Cerddor Ifanc Rhyngwladol Prydain Fawr ac Iwerddon y Flwyddyn 2016 Y Rotari. Bydd Xander yn cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn y Fflint yr wythnos hon.

Enillodd Xander wobr Ian McPherson a gwobr Rohi Gazder ar gyfer y feiolin yn y JRNCM (Junior Royal Northern College of Music) a derbyniodd wobr Haydn Davies am y cerddor mwyaf addawol gan Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru. Bu’n cymryd rhan mewn dosbarthiadau meistr a roddwyd gan Tasmin Little, Leland Chen ac artistiaid eraill. Mae’n aelod o nifer o gerddorfeydd gan gynnwys Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru a Cherddorfa Symffoni JRNCM, ac ef bellach yw ei Blaenwr. Perfformiodd Xander yn ddiweddar yn Ŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru.

Dywedodd Timothy Jones, Darlithydd Cerddoriaeth Safon Uwch yng Ngholeg Cambria:

“Rwy’n hynod o falch o lwyddiannau Xander. Mae’n hynod o ymroddedig a brwd ynglŷn â chwarae ei feiolin ac rwy’n edrych ymlaen at ddilyn ei yrfa pan fydd yn gadael y coleg y flwyddyn nesaf.”