Newyddion

Myfyriwr Cerbydau Modur yn ennill Rownd Derfynol Cymru

March 28, 2014

Winner Jack Walker 1

Mae Jack Walker, sy’n fyfyriwr cerbydau modur yng Ngholeg Cambria, yn dathlu ar ôl ennill y safle cyntaf yng nghystadleuaeth derfynol Sgiliau Cerbydau Modur Cymru Gyfan.

Mae’r rownd derfynol, a gynhaliwyd ar safle Glannau Dyfrdwy y coleg, yn rhan o nifer fawr o gystadlaethau sgiliau, mewn nifer o feysydd, sy’n cynnig cyfle i fyfyrwyr, hyfforddeion a phrentisiaid yng Nghymru, i herio, meincnodi a gwella’u sgiliau. Bydd yr enillwyr yn cael cyfle i gystadlu mewn cystadlaethau WorldSkills yn genedlaethol trwy Brydain gyfan ac yn rhyngwladol.

Roedd Jack Walker, sy’n fyfyriwr 19 oed ar safle Glannau Dyfrdwy, wrth ei fodd gyda chanlyniad y digwyddiad hynod o heriol hwn. Dywedodd:

“Mae’r wythnosau o hyfforddiant a chymorth a ges i gan fy nghyflogwyr, tiwtoriaid ac aseswyr wedi gwneud gwahaniaeth go iawn, gan wella fy hyder, fy sgiliau a’m gwybodaeth ymarferol. Rydw i’n gobeithio symud ymlaen rŵan at ddigwyddiadau WorldSkills”.

Dywedodd Marshall Clayton, Dirprwy Gyfarwyddwr Peirianneg Coleg Cambria:

“Hoffem longyfarch Jack ar ei lwyddiant ysgubol.

“Roedd y safon yn hynod o uchel eleni. Cafwyd perfformiad rhagorol gan bob un o’r cystadleuwyr. Cafodd y gystadleuaeth ei beirniadu am y tro cyntaf gan arbenigwyr allanol o fyd diwydiant a oedd yn cynnwys perchnogion garejys a meistr dechnegwyr cerbydau modur ; ac roeddent yn canmol pob cystadleuydd yn fawr”.