Newyddion

Myfyriwr Blodeuwriaeth yn tyfu sgiliau newydd

May 4, 2016

Charlotte Ellis (1)

Mae dysgwr yn y gwaith, Charlotte Ellis o Clutton, Sir Gaer, wedi tyfu ei sgiliau ar ôl iddi fynychu cwrs blodeuwriaeth yng Ngholeg Cambria, Llaneurgain.

Cofrestrodd Charlotte, sy’n gweithio yn siop fferm a chanolfan arddio Bellis Brothers, ar gyrion Holt, ar gwrs lefel 2 Dysgu yn y Gwaith lle cafodd gyfle i wella a dysgu sgiliau newydd ar gyfer ei gweithle.

Mae’r cyfle hwn wedi bod yn hynod o werthfawr i Charlotte, dywedodd:

“Yn ystod fy amser yn y coleg rydw i wedi magu fy hyder o ganlyniad i wneud mwy o waith ymarferol a dod yn gyfarwydd ag enwau planhigion. Mae’r cwrs wedi fy ngalluogi i wella’r elfen rhifedd o’r gwaith trwy gyfrifo canrannau bob wythnos. Rydw i mor falch fy mod i wedi penderfynu dilyn y cwrs yng Ngholeg Cambria.”

Ychwanegodd Lisa Gibbon, Darlithydd Blodeuwriaeth ac Asesydd Dysgu yn y Gwaith:

“Mae Charlotte wedi cymryd mantais o’r cyfle i ddysgu sgiliau newydd yn Cambria, ac mae’r hyn mae wedi ei ddysgu yn ystod ei hamser yma wedi bod yn hynod o werthfawr iddi – dymunaf y gorau iddi.”