Newyddion

Her Mynydd Kilimanjaro i Diwtoriaid Coleg Iâl

November 5, 2012

Llongyfarchiadau i Gary Jones, Darlithydd mewn Plastro yng Ngholeg Iâl a lwyddodd i ddringo Mynydd Kilimanjaro er budd elusen.

Atebodd Gary’r her yn llawn penderfyniad gan ofyn am gyfraniadau at elusen a chododd £960 ynhyd â Rhodd Gymorth er budd Hosbis Tŷ’r Eos. Rhannodd ei gydweithiwr Steve Davies, darlithydd mewn Gosod Lloriau yn y Coleg, lwyddiant Gary, ond roedd yn siomedig gan iddo ddioddef o AMS (salwch pen mynydd) a’i rwystrodd rhag gwneud yr esgyniad olaf i gopa’r mynydd. Rhoddodd Steve arian elusennol ychwanegol i Apêl Nyrsys Macmillan.