Newyddion

Môr-filwyr Brenhinol yn rhoi Myfyrwyr ar Brawf

April 13, 2015

Royal Marines

Bu Tîm Gwelededd y Môr-filwyr Brenhinol ar ymweliad â Choleg Cambria yn ddiweddar, gan brofi ffitrwydd myfyrwyr Gwasanaethau Cyhoeddus safleoedd Iâl a Glannau Dyfrdwy.

Cafodd y myfyrwyr gyfle i ddysgu am hyfforddiant a swyddogaeth y Comandos Môr-filwyr Brenhinol ac yna treuliwyd awr egnïol a bywiog yn cwblhau ymarferion yn y gampfa.

Dywedodd Vanessa Griffiths, Tiwtor Gwasanaethau Cyhoeddus:

“Rydyn ni bob amser yn ddiolchgar i’r Môr-filwyr Brenhinol pan fyddant yn dod i’r coleg.  Mae’n rhoi cyfle i’n myfyrwyr gyfarfod y Comandos yn anffurfiol a dysgu pa mor bwysig yw ymarfer corff a diet da ar gyfer llwyddo.

”Mae nifer o’n myfyrwyr yn awyddus i ymuno â’r Môr-filwyr wedi iddyn nhw gwblhau eu cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus BTEC ac mi gawson nhw gyngor gwerthfawr am yrfa gyda’r Môr–filwyr gan y tri aelod o’r lluoedd arfog a oedd yn bresennol.”