Newyddion

Wythnos Arian yng Ngholeg Iâl

March 23, 2012

Dathlodd Coleg Iâl yr Wythnos Arian drwy rannu rhai syniadau arloesol i amlygu cynildeb a rhoi awgrymiadau i’r dysgwyr ar ddulliau effeithiol o ddefnyddio adnoddau ariannol.

Cynhaliodd Coleg Iâl ddigwyddiadau’n canolbwyntio ar arian drwy’r wythnos ar ei gampysau yn Ffordd y Bers a Pharc y Gelli, â rheiny wedi’u noddi gan Sgiliau Arian Barclays. Gwahoddwyd myfyrwyr i ymuno mewn profion “blasu” diddorol gyda chystadleuaeth i “Ddyfalu gwerth basgedi siopa â nwyddau wedi’u brandio a rhai di-frand” yn ogystal â thwrnamaint “gêm bywyd”.

“Cawsom wythnos brysur yn llawn o ddysgu ariannol hwyliog,” meddai Marian Litherland, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cyfadran Gwasanaethau Masnachol Coleg Iâl

Cynigodd yr wythnos lawer o roddion a gwobrau am ddim wrth arddangos ymgais y myfyrwyr yn yr “Her Arian am Oes” i gynllunio taflen ar “Gynilion Myfyrwyr Eu Hunain”. Dosbarthwyd amryw o daflenni gwybodaeth ddefnyddiol ar amrywiol faterion ariannol i’r myfyrwyr, ac fe’u hanogwyd hefyd i roi cynnig ar gystadleuaeth “Awgrymiadau Gorau Myfyrwyr” a defnyddio’r goeden addo arian.