Newyddion

Menter Anhygoel Viv gyda Siarcod

July 8, 2014

Viv Shark Dive

Syfrdanodd Gyfarwyddwr Cyrsiau’r Tir a Sgiliau Byw’n Annibynnol Coleg Cambria Llaneurgain, Vivienne Martin, ei staff a’i myfyrwyr yn ddiweddar wrth ‘Blymio gyda Siarcod’ yn Sw Môr y Blue Planet er budd elusen y coleg.

Gyda’i chydweithwyr a’i ffrindiau yn ei gwylio, cafodd Vivienne sesiwn hyfforddi dwy awr o hyd cyn mentro i mewn i ‘Dwnnel Ddŵr’ yn llawn o rai o’r casgliad mwyaf o siarcod Ewropeaidd gan gynnwys siarcod Teigr Tywod, Lemwn, Sebra a Nyrs. Bu Vivienne yn nofio gyda rhai mamaliaid oedd yn pwyso cymaint â 350 pwys ac yn mesur hyd at 3.2 metr o hyd – y cyfan er budd hosbisau gogledd ddwyrain Cymru, Tŷ Gobaith, Tŷ’r Eos a Hosbis Sant Cyndeyrn.

“Roedd nofio gyda siarcod yn brofiad arteithiol ac anhygoel! Mi oedd werth pob eiliad oherwydd rwyf eisoes wedi codi £1,500 i’r hosbisau, a charwn ddiolch i bawb am eu cefnogaeth”.

Os nad ydych wedi noddi Vivienne eto ac yn dymuno gwneud hynny, gallwch noddi’n uniongyrchol ar www.virginmoneygiving.com/VivienneMartin2