Newyddion

Meithrinfa Toybox yng Ngholeg Cambria yn hyrwyddo agweddau iach

November 24, 2014

toybox nurs

Derbyniodd Meithrinfa Toybox Coleg Cambria Agwedd Hylendid y Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy (HSPSS).

Enillodd Meithrinfa Toybox y Dystysgrif Cam Rhagarweiniol a’r Dystysgrif Maetheg ac Iechyd y Geg ym Medi 2013 ac mae rŵan wedi cwblhau Agwedd Hylendid y Dyfarniad Cenedlaethol.

Lansiwyd cynllun newydd yn 2012 i hyrwyddo iechyd mewn lleoliadau cyn-ysgol yn Sir y Fflint. Datblygwyd y Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy fel estyniad o Ysgolion Iach – Rhwydwaith Cymru sydd wedi ei hen sefydlu ac yn llwyddiannus. Mae’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ac mae’n cael ei reoli gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cyflwynwyd HSPSS ledled Cymru ac mae wedi gosod meini prawf sydd yn gyfochrog â’r Cynllun Ysgolion Iach Cenedlaethol Cymru.

Mae’n ymdrin ag ystod eang o faterion iechyd, gan gynnwys Maetheg ac Iechyd y Geg, Gweithgaredd Corfforol / Chwarae Gweithredol, Meddwl ac Iechyd Emosiynol, Lles a Pherthnasoedd, yr Amgylchedd, Diogelwch, Hylendid ac Iechyd yn y Gweithle a Lles.

Dywedodd, Ann Johnson Rheolwr y Feithrinfa:

“Mae Meithrinfa Toybox yn falch iawn o fod wedi ennill Agwedd Hylendid y dyfarniad.

“Ein bwriad ydi creu ethos cadarnhaol a’i drosglwyddo, a fydd yn hyrwyddo parchu pawb, yn ogystal ag agwedd gadarnhaol tuag at iechyd, yr amgylchedd a’r gymuned.”