Newyddion

Meithrinfa Toybox yn ymuno yn Hwyl yr Ŵyl

December 23, 2013

Image

Mae staff a phlant Meithrinfa Toybox yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy wedi bod yn brysur yn codi arian ar gyfer elusen fabwysiedig y coleg, sef Hosbisau Gogledd Ddwyrain Cymru (Tŷ’r Eos, Sant Cyndeyrn a Thŷ Gobaith).

Cynhaliwyd ras Siôn Corn yn stadiwm athletau’r coleg yn ddiweddar, lle bu’r plant yn gwisgo cyrn carw ac yn rhedeg o amgylch y trac ar ôl Siôn Corn.

Cynhaliwyd Ffair Nadolig yn y feithrinfa hefyd, lle’r oedd modd prynu lluniaeth a chacennau a chymryd rhan mewn nifer o weithgareddau yn cynnwys tombola a raffl.

Dywedodd Ann Johnson Rheolwraig Meithrinfa Toybox “Roedd y plant wrth eu bodd yn gwisgo cyrn carw a rhedeg ar ôl Siôn Corn yn y stadiwm, a derbyniodd pob un fedal ar ddiwedd y ras. Roedd ein ffair Nadolig yn llwyddiant a phawb wedi mwynhau.”

Tags: ,