Newyddion

Medal Efydd i Emily

September 29, 2015

Emily Noden (1)

Bu Emily Noden o Lloc, sy’n fyfyriwr 18 oed Safon Uwch yng Ngholeg Cambria, yn cystadlu ym Mhencampwriaethau Nofio Pobl Fyddar y Byd yn Texas, UDA yn ystod gwyliau’r haf.

Roedd Emily, sy’n astudio ar safle Glannau Dyfrdwy, yn cynrychioli Prydain Fawr a bu’n cystadlu mewn nifer o gategorïau, gan gynnwys Ras Dull Rhydd 200 a 800 metr i ferched a’r Ras Pili Pala 50 metr i ferched.  Torrodd 5 record Cymru, 1 record Prydain Fawr ac enillodd fedal Efydd yn y Ras Gyfenwid Cymysg Rhydd.

Dywedodd Emily, sy’n aelod o Glwb Nofio Pobl Fyddar Prydain:

“Rwy’n hynod o falch dros Dîm Prydain Fawr a’m perfformiad fi fy hun, yn enwedig oherwydd nid yw  athletwyr byddar yn derbyn unrhyw nawdd gan y llywodraeth, yn wahanol i’r para-athletwyr ac athletwyr abl.  Roedd rhaid i ni i gyd dalu am deithio i’r UDA ein hunain.

“Roedd rhaid i ni frwydro yn erbyn cystadleuaeth gref, gwres o 40ºc, ac mi ddaethon ni adref gyda 5 medal ac wedi torri sawl record!”

Dywedodd Alex Thomas (Dirprwy Gyfarwyddwr a Phennaeth Canolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy):

“Mae pawb yn y coleg hynod o falch dros Emily.  Mae hi’n treulio oriau bwygilydd yn nofio ac mae’n amlwg bod ei gwaith caled yn dwyn ffrwyth.

“Rydyn ni’n dymuno pob llwyddiant iddi hi wrth i’w gyrfa nofio ddatblygu hyd yn oed ymhellach.”

Emily Noden 2 (1)