Newyddion

Medal Aur i Samantha o Goleg Cambria

November 17, 2014

Sammy Jo

Roedd gan Samantha Adams o Goleg Cambria ddau reswm dros ddathlu’r penwythnos yma.

Nid yn unig ei bod hi’n dathlu ei phen-blwydd yn ddeunaw, ond enillodd fedal aur i Dîm Cymru yng Nghategori Therapi Harddwch rownd derfynol WorldSkills eleni, gan guro cystadleuwyr gweddill Prydain i gyd.

Mae Samantha bellach yn gymwys i gystadlu yn y rownd derfynol WorldSkills i’w cynnal yn Sao Paulo, Brasil yn 2015.

Yn y gystadleuaeth, a gynhaliwyd yn yr NEC yn Birmingham, gwelwyd myfyrwyr yn dangos eu sgiliau trawiadol yn eu meysydd arbenigedd o flaen cannoedd o ymwelwyr a beirniaid gorau diwydiant. Fel rhan o’r gystadleuaeth derfynol roedd rhaid i’r myfyrwyr a oedd yn cystadlu ddangos cywirdeb technegol, ymwybyddiaeth fasnachol ac ymwybyddiaeth am gleientiaid a rhoddwyd pwyntiau am greadigrwydd ac anhawster.

Enillodd y coleg 7 medal a 4 canmoliaeth i gyd, sy’n eu rhoi yn yr ail safle yn nhabl cynghrair World Skills UK.

Enillodd Aurimas Bernaviticus fedal arian am Asiedaeth, Ryan Renshaw am Dechnoleg Cerbydau Modur a John Freeman am Waith Metel Dalennog. Rhoddwyd medalau efydd i Adam Griffiths am Waith Metel Dalennog, Philip Broodbank am waith Awyr- Mecanyddol ac i dîm Delweddau Symudol Fideo’r coleg. Derbyniodd y myfyrwyr a ganlyn hefyd Ganmoliaeth am safon uchel eu gwaith: Gareth Fernandes Phillips am Waith Metel Dalennog, Danielle Evans am Drin Gwallt, Marilyn Lowrie am Golur ar gyfer y Cyfryngau, a Stacey Swan am Gelf Ewinedd.

Dywedodd Samantha;
“Rwy’n dal i fethu credu fy mod wedi ennill medal aur – ‘mae’n gyfan gwbl anhygoel! Mi wnes i fwynhau cymryd rhan yn y gystadleuaeth ac roedd ennill yn brofiad gwych”.

Dywedodd David Jones Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Rwyf wrth fy modd gyda llwyddiant bob un o’n myfyrwyr. Maen nhw wedi gweithio’n galed iawn i baratoi ar gyfer y gystadleuaeth hon, gan feithrin eu sgiliau’n barhaus i fod y gorau yn eu maes. Diolch yn fawr iawn i’r staff sydd wedi cynorthwyo’r myfyrwyr cystal trwy gydol y broses, gan eu galluogi i gystadlu ar lwyfan cenedlaethol ochr yn ochr â phrentisiaid a dysgwyr mwyaf dawnus Prydain “.