Newyddion

Medal Aur i Fyfyrwyr Cambria

March 31, 2015

Wrexham students win gold

Enillodd myfyrwyr Cyfryngau a Ffilm safle Iâl Coleg Cambria, fedal aur yn ddiweddar yng Nghategori Gwobr Delweddau Symudol, Cystadleuaeth Sgiliau Cymru, a gafodd ei gynnal yng Ngholeg Sir Gâr yn Llanelli.

Aelodau’r tîm dysgwyr Ffilm a Chyfryngau Uwch Gyfrannol oedd Daniel Ellis, Benito Derosa, Pete Rogers, Geraint Perry ac Elliot Cumming.  Cawsant eu cyfarwyddo i greu rhaglen newydd ar gyfer sianel deledu annibynnol a fyddai’n cynrychioli, trafod neu’n cynnwys mater cymdeithasol cyfoes sy’n effeithio ar ardal benodol o Gymru.

Creodd y myfyrwyr gyfres gomedi wreiddiol o’r enw “Y Gwrthodedigion” a oedd yn ymdrin â materion hunaniaeth yn gysylltiedig ag unigolyn ifanc ag awtistiaeth yn bennaf.

Dywedodd y darlithydd Cyfryngau a Ffilm, Beverley Willbourne:

“Roedd y profiad cyfan yn hynod o werthfawr i mi fy hun fel tiwtor ac i’r myfyrwyr dan sylw.  Bydd y sgiliau a feithrinwyd gan y dysgwyr o fudd iddynt gyda’u hastudiaethau yng Ngholeg Cambria, ac yn eu galluogi i ddilyn gyrfaoedd ym maes cystadleuol y cyfryngau yn y dyfodol.”

Dywedodd Geraint Perry un o aelodau’r tîm hefyd:

“Roedd yn brofiad gwych, mi wnaethon ni fwynhau pob eiliad ohono o’r dechrau i’r diwedd un.  Mae wedi bod yn fraint go iawn cymryd rhan mewn cystadleuaeth fel hon ac roedd yn gyfle gwych i ni gael trafod a rhannu syniadau gyda myfyrwyr o Fôn i Fynwy.”