Newyddion

Medal am Ragoriaeth i Staff a Myfyrwyr.

May 21, 2015

Stephen Martindale

Mae myfyrwyr a staff Coleg Cambria wedi bod yn dathlu ar ôl derbyn Medalau am Ragoriaeth City and Guilds mewn seremoni ym Manceinion yn ddiweddar.

Mae Medalau am Ragoriaeth City and Guilds wedi bod yn cael eu dyfarnu ers dros 100 mlynedd gyda’r bwriad o gydnabod talent eithriadol ymysg myfyrwyr, darlithwyr a hyfforddwyr sydd wedi mynd tu hwnt i’r hyn a ddisgwylir i gyflawni eu nodau.

Pob flwyddyn, mae enillwyr y medalau yn cael eu rhoi ar restr fer ar gyfer y Lion Awards – uchafbwynt rhaglen wobrau City & Guilds. Mae’r Lion Awards yn cydnabod y goreuon i gyd, a’r cyhoedd yn unig sy’n bleidleisio dros y People’s Choice Award.

Cafodd y myfyrwyr Tomasz Ferenc, Amy Rush a Stephen Martindale, ac Asesydd Dysgu a Datblygu yn y coleg, Rachel Whitton, eu cydnabod am gynhyrchu gwaith eithriadol a’u datblygiad trwy gydol eu cymwysterau.

Mae Stephen Martindale, a enillodd y Fedal am Ragoriaeth ac sy’n brentis gyda Dailycer UK Ltd (gwneuthurwr arweiniol o rawnfwydydd brecwast a bariau grawnfwyd arloesol), wedi cael ei gydnabod am ei berfformiad eithriadol wrth astudio’r Dystysgrif Lefel 3 ar gyfer Hyfedredd mewn Sgiliau’r Diwydiant Bwyd. Mae Stephen, sy’n unigolyn uchelgeisiol, wedi ymrwymo i weithio’n galed ac wedi mynd tu hwnt i’r hyn a ddisgwylir ganddo yn ei rôl.

Cafodd Tomasz Ferenc, sy’n gweithio fel Cogydd yn Llyndir Hotel, Yr Orsedd, ei enwebu gan ei diwtor, ac enillodd y Fedal am Ragoriaeth City & Guilds ar gyfer ei Diploma Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol, lle dangosodd ymrwymiad, ymdrech a gwaith caled.

tomas ferenz

Enillydd arall oedd Amy Rush, a enillodd yn yr adran Diploma Lefel 2 mewn Cynnal a Chadw Cerbydau Ysgafn ac Egwyddorion Trwsio. Cafodd ei henwebu gan ei thiwtor Karl Andrews ac ymunodd â’r busnes teuluol tra wrthi yn dilyn rhaglen prentisiaeth fodern gyda’r coleg. Trwy gydol y cwrs mae Amy wedi dangos datblygiad a lefel sgil eithriadol gydag agwedd positif sydd wedi ei galluogi i ragori. Mae Amy hefyd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y Lion Awards.

amy rush

Cafodd Rachel Whitton, Asesydd Dysgu a Datblygu Coleg Cambria, hefyd ei hadnabod ar gyfer ei pherfformiad mewn hyfforddiant a datblygiad ar gyfer y coleg.

rachel witton

Cafodd Rachel ei henwebu gan Carolyn Preece, Rheolwr Dysgu yn y Gwaith ar gyfer Lletygarwch ac Arlwyo, Gwallt a Harddwch a Gweithgynhyrchu.  Dywedodd Carolyn:

‘’Does dim digon o gydnabyddiaeth ar gyfer gwaith caled y dyddiau yma, ond roedd y Fedal Aur am Ragoriaeth yn gyfle i mi newid hyn i Rachel, sydd wedi cefnogi staff i wella ansawdd eu hasesiad cyflwyno a sicrhau ansawdd mewnol.

‘’Trwy enwebu Rachel mae’n profi i weithwyr proffesiynol nad yw eu holl waith caled yn werth dim, a bod gennych chi ffydd ynddyn nhw. Mae gwybod bod gennych chi gefnogaeth ac anogaeth tu ôl i chi yn rhan bwysig o’ch gallu chi i lwyddo.”