Newyddion

Mark Tami AS yn cwrdd â myfyrwyr Safon UG Coleg Cambria

January 6, 2014

DSC_1320

Wythnos diwethaf gwahoddwyd Mark Tami AS i Goleg Cambria Glannau Dyfrdwy i sgwrsio gyda myfyrwyr am ei rôl fel Aelod Seneddol yn ei etholaeth ac yn y Senedd.

Daeth yr Aelod Seneddol dros Alyn & Glannau Dyfrdwy i Goleg Cambria Glannau Dyfrdwy i sgwrsio gyda myfyrwyr gwleidyddiaeth y coleg, ac fe’i cwestiynwyd ar nifer fawr o bynciau yn cynnwys diwygio Tŷ’r Arglwyddi a rôl y Pwyllgorau Dethol.

Dywedodd Mark “Roedd hi’n fraint cael cyfarfod myfyrwyr  Coleg Cambria. Cefais fy holi ynghylch amrediad o bynciau, ac roeddwn wedi plesio’n fawr gyda’r cwestiynau y bu iddynt ei ofyn. Rwy’n ymwybodol y byddant yn sefyll arholiadau’n fuan a hoffwn ddymuno pob llwyddiant iddynt gyda’u hastudiaethau.”

Dywedodd Pauline Vickers Darlithydd Gwleidyddiaeth yng Ngholeg Cambria “Fe wnaeth y myfyrwyr fwynhau ymweliad Mark Tami ac roedd hi’n ddefnyddiol iawn iddynt allu gofyn  cwestiynau’n uniongyrchol iddo am faterion y maent wedi bod yn eu hastudio yn y dosbarth. Roedd Mark yn agored iawn a bu i’r myfyrwyr elwa’n fawr o’i ymweliad.”

Tags: , , ,