Newyddion

Marchnad Nadolig yn Llwyddiant Mawr

December 22, 2015

Northop Fair 4

Codwyd bron i 2,000 ar gyfer elusen y coleg, Cymorth Canser Macmillan ym Marchnad Nadolig Coleg Cambria Llaneurgain eleni.

Roedd yn ddigwyddiad llawn hwyl gyda dros 30 o stondinau yn gwerthu pob math o grefftau ac anrhegion diddorol, dymunol a gwreiddiol yn ogystal â chyfle i ganu carolau a mwynhau lluniaeth poeth.

Cynhaliwyd arddangosiadau Blodeuwriaeth yn ystod y nos yn ogystal â raffl gyda gwobrau gwych. Roedd llawer o weithgareddau ar gyfer yr ymwelwyr iau hefyd yn cynnwys paentio wynebau, teithiau o amgylch y ganolfan anifeiliaid i weld yr ymlusgiaid a’r mwncïod yn ogystal ag ymweliad arbennig gan Siôn Corn.

Dywedodd Jo Fisher, Tiwtor a Hyrwyddwr Elusen, Llaneurgain:

“Rydym wrth ein bodd o allu codi cymaint o arian yn y Farchnad Nadolig eleni. Roedd yn wych gweld staff a myfyrwyr yn gweithio gyda’i gilydd. Hoffem hefyd ddiolch i’r gymuned leol am ddod i Laneurgain a’n helpu i gefnogi achos teilwng iawn. ”

Dywedodd Dirprwy Gyfarwyddwr Llaneurgain, Paul Raven:

“Roedd y ffair yn llwyddiant mawr. Roedd yn wych gweld cymaint o fyfyrwyr yn cymryd rhan a chael codi bron i £2000 ar gyfer Cymorth Canser Macmillan.”

Northop Fair 5

Northop Christmas Fair 7
Northop Fair 2

Northop Fair 6