Newyddion

Marchnad Nadolig Yn Codi £3000 Tuag At Elusen

December 12, 2014

Northop Christmas Fair

Eleni, cododd Marchnad Nadolig Coleg Cambria Llaneurgain bron i £3000 i elusen y coleg, Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau.

Roedd yn ddigwyddiad llawn hwyl gyda thros 30 o stondinau yn gwerthu pob math o bethau diddorol roedd pobl eu hangen a chrefftau gwreiddio ac anrhegion yn ogystal â chanu carolau a lluniaeth poeth.

Cynhaliwyd arddangosiadau blodeuwriaeth yn ystod y noson yn ogystal â raffl a gwobrau anhygoel.  Roedd yno hwyl i’r teulu i gyd hefyd, gyda nifer fawr o weithgareddau i blant ifanc, gan gynnwys paentio wynebau, teithiau o amgylch y ganolfan anifeiliaid i weld yr ymlusgiaid a’r mwncïod, yn ogystal ag ymweliad arbennig gan Siôn Corn.

Dywedodd Vivienne Martin, Cyfarwyddwr Cwricwlwm y Tir a Sgiliau Byw’n Annibynnol:

“Rydyn ni wrth ein bodd ein bod wedi codi cymaint o arian yn y Farchnad Nadolig eleni.  Roedd yn wych gweld y staff a’r myfyrwyr yn cydweithio fel tîm i gynnal y digwyddiad hwn er budd Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau.  Hoffem ddiolch i bobl y gymuned leol am ddod i Laneurgain a’n helpu i gefnogi’r achos teilwng iawn yma.”