Newyddion

Marchnad Nadolig Coleg Cambria Llaneurgain

November 28, 2014

frozen

Y Nadolig hwn, bydd Coleg Cambria Llaneurgain yn cael ei drawsnewid i fod yn farchnad Nadoligaidd i godi arian at elusen y coleg eleni, sef Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau.

Disgwylir y bydd dros 30 o stondinau yn y farchnad Nadolig ar safle Llaneurgain ddydd Mawrth 2 Rhagfyr o 14:30 tan 19:00. Gyda mynediad am ddim, bydd yr arddangoswyr yn gwerthu pob math o grefftau ac anrhegion diddorol, dymunol a gwreiddiol. Bydd y stondinau’n cynnwys gemwaith ac ategolion, paentio wynebau, tatŵs gliter a lluniaeth.

Yn ychwanegol at y farchnad, gall ymwelwyr brofi awyrgylch y Nadolig wrth fwynhau lluniaeth poeth a gwrando ar gantorion yn canu carolau trwy gydol y noson.

Cynhelir arddangosiadau Blodeuwriaeth i ymwelwyr ar y noson fel eu bod yn cael awgrymiadau ar gyfer eu trefniadau Nadolig. Bydd raffl gyda gwobrau gwych yn cael ei gynnal hefyd.
Mae’r Farchnad Nadolig yn argoeli i fod yn hwyl i’r teulu i gyd, gyda llawer o weithgareddau ar gyfer yr ymwelwyr iau hefyd, gan gynnwys paentio wynebau, teithiau o gwmpas y ganolfan anifeiliaid i weld yr ymlusgiaid a’r mwncïod ac ni fyddai’n Nadolig heb ymweld â’r dyn ei hun, Siôn Corn a’i westai arbennig, Elsa o Frozen. Cafodd Elsa ei gwneud yn arbennig ar gyfer y ffair gan aelod o staff Llaneurgain a bwriedir ei gwerthu mewn ocsiwn ar ddiwedd yr achlysur er budd yr elusen.

Dywedodd Vivienne Martin Cyfarwyddwr Cwricwlwm y Tir a Sgiliau Byw’n Annibynnol:

“Mae’r cynlluniau terfynol yn cael eu rhoi ar waith ar gyfer noson wych o ddathliadau’r Nadolig. Yn ogystal â’r staff a’r myfyrwyr yn creu profiad siopa newydd cyffrous, bydd y Farchnad Nadolig hon yn ddigwyddiad cymunedol mawr hefyd ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr i Goleg Cambria Llaneurgain ar y noson.”

I gael rhagor o wybodaeth am y farchnad Nadolig, ffoniwch Coleg Cambria Llaneurgain ar 01352 841000 neu ewch i’n gwefan: www.cambria.ac.uk

Llun yn dangos Elsa efo’i chrëwr, Sian Bobbett, technegydd Gofal Anifeiliaid Bach