Newyddion

Mam Ifanc yn Ennill Gwobr Dysgwr y Flwyddyn

January 4, 2017

young-mum-wins-learner-of-the-year

Curodd Emma Candlish, sy’n gyn-fyfyriwr blodeuwriaeth Coleg Cambria, gystadleuaeth gref i ennill ‘Dysgwr Gydol Oes y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Lantra yn Ffair Aeaf Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd yn ddiweddar.

Cafodd Emma ei henwebu ar gyfer y wobr gan ei thiwtoriaid coleg, gan gydnabod y nifer o heriau personol y bu iddi eu goresgyn i gwblhau ei hastudiaethau blodeuwriaeth yn llwyddiannus yn gynharach eleni.

Dychwelodd Emma i’r coleg fel myfyriwr hŷn a mam ifanc ym mis Medi 2015 i ddilyn gyrfa newydd mewn blodeuwriaeth. Wrth iddi astudio ei chwrs blwyddyn amser llawn, bu’n rhaid i Emma wynebu’r her o ofalu am ei rhieni, rheoli ei hymrwymiadau teuluol hi ei hun, a chwblhau profiad gwaith mewn busnes blodau lleol.

Parhaodd Emma i fod yn gadarnhaol trwy gydol ei chwrs ac roedd hi’n llwyr ymroddedig i gyflawni ei nod o gwblhau’r cwrs a dod yn werthwr blodau cymwys. Llwyddodd Emma i ennill ei chwrs Diploma Lefel 2 mewn Blodeuwriaeth gyda Rhagoriaeth ym Mehefin 2016.

Heriodd Emma ei hun drwy gydol ei hyfforddiant a dangosodd ei sgiliau blodeuwriaeth ddealltwriaeth masnachol ardderchog, talent greadigol a gwreiddioldeb. Dywedodd y tiwtor Blodeuwriaeth Amanda Ellis:

“Mae hi wedi bod yn bleser cael addysgu Emma ac mae hi’n fodel rôl gwych i unrhyw un sy’n ystyried dychwelyd i ddysgu neu newid eu gyrfa. Mae hi’n llwyr haeddu cael ei enwebu ar gyfer y wobr hon.”

Dywedodd y Dirprwy Gyfarwyddwr Paul Raven hefyd:

“Mae Emma yn un o nifer o fyfyrwyr Coleg Cambria a enillodd wobrau mewn gwahanol gategorïau yn y digwyddiad Gwobrau Lantra. Rydyn ni wrth ein bodd eu bod wedi cael eu cydnabod am yr hyn maen nhw wedi’i gyflawni. Mae Emma yn enillydd teilwng iawn y categori ‘Dysgu Gydol Oes’ ac rydyn ni’n dymuno pob llwyddiant iddi hi gyda’i gyrfa yn y dyfodol”.