Newyddion

Mae’ch dyfodol yn dechrau yma…

February 17, 2017

a6-march-postcard-welsh

Ar ôl gwyliau hanner tymor bydd myfyrwyr a staff Coleg Cambria yn croesawu ymwelwyr i bob safle’r coleg ar gyfer eu digwyddiadau agored.

Mae digwyddiadau agored mis Mawrth yn gyfle gwych i ddarpar fyfyrwyr ymweld â Choleg Cambria a chadarnhau pa lwybr hoffent ei ddilyn ar ôl cwblhau eu TGAU. Cânt gyfle i gyfarfod y tiwtoriaid gwybodus a’r myfyrwyr anhygoel, gweld y cyfleusterau rhagorol a chael gwybodaeth a chyngor ynglŷn â’r ystod eang o gyrsiau sydd ar gael.

Dywedodd Jayne Unalkat, Pennaeth Marchnata, Cysylltiadau Cyhoeddus a Derbyniadau:
“Mae digwyddiadau agored yn gyfle gwych i ddarpar fyfyrwyr ymweld â Choleg Cambria a chyfarfod ein staff, myfyrwyr presennol a chasglu gwybodaeth i’w helpu gwneud y penderfyniadau cywir.”

Yng Nglannau Dyfrdwy, Iâl a Ffordd y Bers mi fydd yna hefyd Parth Prentisiaethau, gyda chyflogwyr lleol ac arbenigwyr ar gael i roi gwybodaeth ynglŷn â’r cyfleoedd gyrfa a dysgu yn y gwaith sydd ar gael i bobl yn yr ardal.

Gall myfyrwyr gofrestru eu presenoldeb o flaen llaw trwy fynd at cymraeg.cambria.ac.uk/march-open-event/

Amseroedd agor ar gyfer pob safle:

Glannau Dyfrdwy a Chweched Glannau Dyfrdwy – Dydd Mercher 8 Mawrth 5.00pm – 7.00pm

Iâl a Ffordd y Bers – Dydd Iau 9 Mawrth 5.00pm – 7.00pm

Llysfasi a Llaneurgain – Dydd Sadwrn 11 Mawrth 11.00am – 1.00pm