Newyddion

Mae gan fyfyrwyr y Fferm Ffactor

September 12, 2014

Students have Fferm Factor

Cafodd myfyrwyr amaethyddiaeth yng Ngholeg Cambria Llysfasi Cambria wythnos gyntaf llawn hwyl yn y coleg.

Fel rhan o gyfnod sefydlu myfyrwyr newydd, trefnodd y staff gystadleuaeth tebyg i’r Fferm Ffactor boblogaidd ar S4C, lle mae cystadleuwyr yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i gwblhau tasgau gwahanol.

Roedd y myfyrwyr yn gweithio mewn timau i gwblhau tasgau fel barnu gwartheg godro a chig eidion, gyrru beiciau cwad, dewis yr ŵyn gorau, godro, taflu welis a chwis.

Roedd yn gyfle gwych i’r myfyrwyr newydd ddod i adnabod ei gilydd ar ddechrau’r tymor. Dywedodd Tomos Ifan Jones, 17 oed o Fachynlleth, a oedd yn aelod o’r tîm buddugol:

”Roedd yn brofiad gwych ac mi wnes i fwynhau’r dasg beiciau cwad a dewis yr oen gorau yn fawr iawn. Roedd y gystadleuaeth yn ein galluogi ni i ddod i adnabod y myfyrwyr eraill sy’n astudio Amaethyddiaeth. Roedd cael bod yn aelod o’r tîm buddugol yn wych, gan ein bod ni i gyd wedi cael fest gneifio fel gwobr.”

Dywedodd Rhys Davies, Darlithydd Amaethyddiaeth:

” Mae’r math yma o gystadleuaeth ar ddechrau’r flwyddyn academaidd yn ffordd wych i’r myfyrwyr newydd ddod i adnabod ei gilydd. Roedd gosod y myfyrwyr i weithio mewn timau yn ein galluogi ni fel tiwtoriaid i weld ble mae eu cryfderau hefyd. Bydd yn ein galluogi ni i ddefnyddio’r wybodaeth hon er budd y myfyrwyr, wrth iddyn nhw astudio yma yng Ngholeg Cambria Llysfasi.”

Mae’r llun yn dangos pob myfyriwr a gymerodd ran yn y gystadleuaeth