Newyddion

Mae eich cam nesaf yn cychwyn yng Ngholeg Cambria

October 31, 2014

coleg cambria open evening

Bydd Coleg Cambria yn cynnal cyfres o nosweithiau agored yn ystod yr wythnosau nesaf i roi cyngor i ddarpar fyfyrwyr i’w helpu i wneud y dewisiadau gorau ar gyfer eu dyfodol. 

Bydd staff ar gael i gynnig cyngor a gwybodaeth arbenigol am ystod eang o gyrsiau a fydd yn dechrau ym Medi 2015.  Bydd gan ddarpar ddysgwyr gyfle i weld cyfleusterau gwych Coleg Cambria yn ogystal â mynd i weithdai ac arddangosiadau i’w helpu i benderfynu beth i’w wneud ar ôl astudio ar gyfer TGAU.

Dywedodd David Jones. Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Rydyn ni’n edrych ymlaen at gael cyfarfod darpar fyfyrwyr a’u rhieni a gallwn addo y byddant yn cael croeso cynnes a digon o gyngor arbenigol.

“Mae nosweithiau agored yn cynnig cyfle gwych i ymweld â Choleg Cambria a chasglu gwybodaeth i helpu dysgwyr wneud y penderfyniadau cywir ynglŷn â’u dyfodol.”

Bydd gwybodaeth am gyrsiau, gwybodaeth am gymorth i fyfyrwyr ac ymgynghorwyr gyrfaoedd ar gael i helpu myfyrwyr i ddewis o blith yr ystod wych o gyfleoedd mae’r coleg yn ei gynnig.  Bydd myfyrwyr presennol Cambria hefyd ar gael ar y noson i dywys ymwelwyr o amgylch chwe safle’r coleg, yn ogystal â chael cipolwg defnyddiol ar fywyd y coleg

Eleni , am y tro cyntaf, bydd darpar fyfyrwyr yn gallu rhag-gofrestru ar www.cambria.ac.uk a chael cyfle i ennill iPad Air wrth i’r enillydd gael ei ddewis ar hap o blith y rhai fydd yn cofrestru a dod i noson agored.

Dyma ddyddiadau ac amseroedd agor pob safle:

GLANNAU DYFRDWY / NOS FERCHER, 12 TACHWEDD / 5.00PM – 8.00PM

IÂL, FFORDD Y BERS, HYFFORDDIANT WRECSAM / NOS IAU 13 TACHWEDD / 5.00PM – 8.00PM

LLYSFASI / DYDD MERCHER 19 TACHWEDD / 5.00PM – 7.00PM

LLANEURGAIN / DYDD IAU 20 TACHWEDD / 5.00PM – 7.00PM