Newyddion

Lucy’n Ysbrydoli Myfyrwyr Celfyddydau Perfformio

October 28, 2014

Luci Ellington

Yr wythnos yma daeth Lucy Ellinson, cyn-fyfyrwraig yng Ngholeg Cambria yn ôl i’r coleg i dreulio amser gyda myfyrwyr Celfyddydau Perfformio a Theatr Dechnegol, a rhannu ei harbenigedd a’i phrofiadau gyda hwy.

Cyn mynd i Brifysgol Leeds i astudio ar gyfer gradd mewn Astudiaethau Theatr a Saesneg, bu Lucy yn astudio cymwysterau safon uwch mewn Astudiaethau Theatr, Saesneg a’r Clasuron ar safle Iâl. Mae hi bellach yn byw yn Llundain ac yn actores broffesiynol, ac yn gweithio’n bennaf ym myd y theatr.

Ar hyn o bryd mae Lucy yn teithio ar hyd a lled y DG gyda’r ddrama ‘Grounded’ gan George Brant. Ynddi mae’n chwarae rhan peilot awyren ymladd sy’n gorfod delio â bywyd nôl ar y ddaear pan ganfu ei bod yn feichiog.

Fel rhan o’r daith, bu Lucy yn gynharach yr wythnos hon yn perfformio yn Theatr Clwyd, a chafodd amser i ddal fyny gyda theulu a ffrindiau ac ymweld â’i hen goleg.

‘Rwyf wrth fy modd cael bod nôl yn y coleg a chyfarfod y myfyrwyr” meddai Lucy.

‘Mae’n grêt gallu rhannu rhai o fy mhrofiadau a gwybodaeth gyda hwy, a chynnig cyngor ynghylch sut i symud ymlaen i yrfa ym myd y theatr”

Dywedodd Maisie Langridge, Darlithydd Drama ac Astudiaethau Theatr:

“Roedd cael cyfarfod Lucy, cyn-fyfyrwraig lwyddiannus sydd bellach yn actores broffesiynol yn gyfle anhygoel i’n dysgwyr.

‘Dangosodd iddynt, gan roi enghraifft bersonol y llwybrau gyrfa eraill i mewn i’r diwydiannau creadigol.

“Roedd Lucy yn wych gyda’r myfyrwyr a bu iddi roi cyngor defnyddiol iddynt – roedd yn anhygoel iddynt gael cyfle i siarad â model rôl mor ddylanwadol.”