Newyddion

Lasio ymgynghoriad y Bwrdd Gwasanaethau Lleol

October 24, 2012

Mae trigolion Wrecsam yn cael eu gwahodd i gyfrannu at ymgynghoriad uchelgeisiol newydd y Bwrdd Gwasanaethau Lleol. Bwriad Ein cynllun – cynllun ar gyfer bywyd, dewis a llwyddiant yn Wrecsam yw gwneud gwahaniaeth i drigolion Wrecsam o 2012 hyd at 2024.

Partneriaeth yw’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol o gyrff sy’n darparu gwasanaethau i Wrecsam. Ymhlith yr aelodau mae Cyngor Wrecsam, Heddlu Gogledd Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Y Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol, Prifysgol Glyndŵr, Coleg Iâl, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Iechyd Cyhoeddus Cymru â’r Bwrdd Profiannaeth.

Mae yna groeso mawr i chi hwylio draw i wefan y Bwrdd Gwasanaethau Lleol,
http://www.bgllwrecsam.org er mwyn darllen y cynllun drafft ac anfon eich ymateb.