Newyddion

Cogyddion Lleol yn Gweini Rysáit Gymreig i Lwyddo

April 4, 2012

Gweinodd y cogyddion lleol, Simon Williams a Ryan Hession, rysáit Cymreig i lwyddo’r wythnos ddiwethaf pan gawsant eu coroni ymysg darpar arbenigwyr coginio gorau Cymru i ennill medal efydd yng nghystadleuaeth Coginio a Gweini Sgiliau Cymru ar 27 Mawrth.

Roedd y ddeuawd fuddugol yn bartneriaeth perffaith fel cogydd a gweinydd. Paratôdd Simon, sy’n fyfyriwr ar gwrs VRQ Lefel 2 mewn Lletygarwch ac Arlwyo yng Ngholeg Iâl, ginio tri chwrs Cymreig i bedwar o bobl, a’i goginio, wrth i Ryan, sy’n ddysgwr ar gwrs CGC Lefel 3 a Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Lletygarwch ac Arlwyo roi gwasanaeth blaen tŷ rhagorol.
Fe wnaethant ryfeddu’r beirniaid, a oedd yn cynnwys pen-cogydd â seren Michelin o Gaerdydd, gyda’u bwyd llawn steil wrth weini Tartare Eog, Wellington Porc a Phanna Cotta Siocled Gwyn.
“Roedd yr amgylchedd a’r cyfarpar yn hollol newydd i ni ac roedd yr awyrgylch yn ddwys iawn,” meddai Simon, sy’n gweithio fel dirprwy gogydd yn y Felin Ŷd yn Llangollen. “Roeddem wrth ein boddau’n cael y wobr efydd.”
Gan ragweld gofynion y cwsmeriaid yn ddawnus iawn, ymatebodd y dirprwy gogydd Ryan i heriau’r diwrnod. “Rwy’n falch iawn â’n gwobr a chael ein rhoi ymysg 3 gorau Cymru,” meddai. Yn ogystal ag astudio’n llawn amser yng Ngholeg Iâl, mae Ryan hefyd yn gweithio fel dirprwy gogydd yng Nghastell Rhuthun lle mae ei gyflogwyr yn falch iawn o’i fuddugoliaeth. Mae Ryan yn edrych ymlaen at gystadlu ymhellach y flwyddyn nesaf ac i weithio’n llawn amser fel cogydd pan ddaw ei gwrs i ben.
Roedd John Webster, darlithydd yng Ngholeg Iâl, yn falch iawn o berfformiadau Simon a Ryan yn y gystadleuaeth hon sydd mor uchel ei pharch, ac sy’n amlygu proffesiynoldeb y dysgwyr.
Nod cystadlaethau fel Sgiliau Cymru a WorldSkills UK yw darganfod crefftwyr a gweithwyr ym meysydd galwedigaethol mwyaf dawnus Cymru. Golyga fod colegau, Cynghorau Sgiliau Sector a darparwyr hyfforddiant ledled Cymru’n cynnal cystadlaethau mewn ystod eang o sectorau yn amrywio o letygarwch ac adeiladu i beirianneg a dylunio gwefannau.