Newyddion

Llysfasi yn cynnal y Fferm Ffactor

November 21, 2014

Fferm Factor

Cafodd Coleg Cambria Llysfasi ei ddefnyddio’n ddiweddar fel lleoliad ar gyfer ffilmio rhaglen boblogaidd S4C, Fferm Ffactor.

Mae 10 cystadleuwyr yn cystadlu yn erbyn ei gilydd trwy gydol y gyfres, mewn tasgau sy’n amrywio o gneifio defaid, i yrru tractor; o dasgau milfeddygol i lunio cynllun marchnata.

Dywedodd Dewi Wyn Jones, Rheolwr Fferm Coleg Cambria Llysfasi:

“Mae bob amser yn bleser cael croesawu tîm Fferm Ffactor, y beirniaid ac wrth gwrs y cystadleuwyr i Lysfasi. Rydyn ni wedi bod ynghlwm â’r rhaglen o’r dechrau ac mae llawer o’n cyn-fyfyrwyr wedi cystadlu ynddi yn ystod y cyfnod hwnnw, gan gynnwys Tudor o Garno, sydd yn un o’r cystadleuwyr eleni.

”Mae fferm a gweithdai Llysfasi yn cynnig amgylchfyd gwaith realistig i’r cystadleuwyr gael arddangos eu sgiliau. Eleni, roedd y tasgau’n cynnwys cneifio, godro, dogni bwyd anifeiliaid ac wrth gwrs y ‘Gadair ‘ dychrynllyd. Rydyn ni’n rhan o dyndra ac emosiwn y cyfan hefyd, wrth i ni weld y cystadleuwyr yn gorfod brwydro i gadw eu lle ar wythnos ar ôl wythnos”.

Dywedodd Alaw Owen o Gwmni Da hefyd,” Mae’n braf bob amser cael cydweithio â sefydliadau gwahanol y byd amaethyddol yng Nghymru, ac roedd yn bleser fel arfer cael ymweld â Choleg Cambria Llysfasi i ffilmio un o’r rhaglenni ar gyfer y gyfres eleni ”

” Fel coleg Diwydiannau’r Tir, mae’r adnoddau a’r gwahanol adrannau yn ein galluogi i osod nifer o dasgau amrywiol ar gyfer y gwahanol gystadleuwyr, ac wrth gwrs mae cydweithrediad a pharodrwydd y coleg i’n croesawu ni i’r safle yn ychwanegu at y profiad. Rydyn ni’n gobeithio y gallwn barhau gyda’r bartneriaeth hon yn y dyfodol. ”