Newyddion

Llysfasi yn chwarae yn erbyn Ysgol Brynhyfryd mewn gêm Rygbi gyfeillgar

April 10, 2015

Llysfasi V's Brynhyfryrd 1

Croesawodd tîm rygbi Coleg Cambria Llysfasi garfan Ysgol Brynhyfryd i chwarae yn eu herbyn mewn gêm gyffrous ar safle Pentrecelyn yn ddiweddar.

Dangosodd y ddwy ochr rhywfaint o chwarae da o’r dechrau, er gwaethaf y gwyntoedd cryf a fu’n hyrddio’n gryf ar hyd y cae, gan roi carfan Llysfasi dan bwysau trwy’r hanner cyntaf.  Ychwanegodd dîm Brynhyfryd at y pwysau hyn, gan ymosod yn galed ar chwaraewyr Llysfasi am y rhan fwyaf o’r hanner hwn.  Parhaodd amddiffyn glew tîm Llysfasi yn gadarn.  Hyfforddwyd carfan Brynhyfryd yn dda ac arweiniodd hynny at sgorio nifer o geisiadau da yn erbyn Llysfasi.

Cadwodd Llysfasi eu pennau yn y gêm gan sgorio dau gais yn ystod y deng munud olaf, un.  Sgoriwyd un o’r ceisiadau gan newydd-ddyfodiad i’r tîm, Tomos Evans o Gorwen.

Dywedodd Dafydd Jones, Darlithydd Amaethyddiaeth, sy’n hyfforddi tîm Llysfasi:

”Roedd yn gêm dda ac roedd yn wych gweld y myfyrwyr yn tynnu at ei gilydd ac yn gweithio fel tîm ar y cae.”