Newyddion

Llysfasi yn cael ei ddefnyddio fel lleoliad ar gyfer cyfres deledu i blant

April 17, 2015

Fi yw'r Bos (2)

Cafodd Coleg Cambria Llysfasi ei ddefnyddio fel lleoliad gan Boom Cymru yn ddiweddar i ffilmio rhaglen gyfrwng Gymraeg i blant ar gyfer S4C.

Yn y rhaglen ‘Fi yw’r Bos’ mae tri o bobl ifanc 11-13 oed yn treulio dau ddiwrnod ar leoliad gwaith ac yn ennill amrywiaeth o brofiadau. Mae’r tri unigolyn yn derbyn hyfforddiant cyn ymgymryd â nifer o dasgau yn y gweithle, gyda mentor busnes y gyfres yn cadw llygad barcud arnynt, yn gwerthuso eu perfformiadau ac yn eu hasesu yn erbyn meini prawf proffesiynol.

Yn Llysfasi cymerodd y tri, o’r Bala a Dinbych, ran mewn ystod o dasgau gwahanol ar y fferm, gan gynnwys gyrru beic cwad trwy rwystrau a helpu gyda’r gwaith godro ac wyna.

Dywedodd Uwch Gynhyrchydd Boom Cymru, Eleri Tinnuche :

‘’Cafodd y tri chystadleuydd y cyfle i weithio ar fferm brysur yn Llysfasi lle cawson nhw amrywiaeth o brofiadau newydd a’r cyfle i fynd i’r afael â heriau anodd.”

Dywedodd Dewi Wyn Jones, y Rheolwr Fferm:

‘’Rydym wedi mwynhau helpu Boom Cymru i  roi’r gystadleuaeth at ei gilydd yn Llysfasi. Roedd yn bleser gweithio gyda’r tri chystadleuydd, ac o ystyried eu hoed a’r ffaith nad oedd gan yr un ohonyn nhw gefndir ffermio, maen nhw wedi gwneud yn arbennig o dda.”

Bydd y rhaglen yn cael ei darlledu 28 Ebrill am 5pm ar S4C neu Clic wedi hynny.