Newyddion

Staff Llysfasi yn rhoi cynnig ar ddefnyddio twlcit dwyieithog

February 2, 2015

Sgiliaith

Bu staff Coleg Cambria Llysfasi ar gwrs yn ddiweddar i weld pa ‘declynnau’ oedd eu hangen i gyflwyno gwers ddwyieithog yn llwyddiannus.   

Cyflwynwyd y cwrs byr gan Sgiliaith, sy’n cynnig cymorth ar ddwyieithrwydd i golegau addysg bellach.

Yn ystod y sesiynau, dangoswyd enghreifftiau ymarferol i’r darlithwyr o ddysgu dwyieithog yn y dosbarth, yn ogystal â chynnig cyngor am ddefnyddio gwahanol fathau o weithgareddau a dulliau i ddatblygu sgiliau Cymraeg y myfyrwyr mewn pynciau galwedigaethol.

Mae Coleg Cambria yn llwyr ymroddedig i ddatblygu cwricwlwm cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ac mae’n trefnu sesiynau hyfforddi methodoleg dysgu’n  ddwyieithog i’w staff yn rheolaidd, yn ogystal â chynorthwyo gyda chynnwys gweithgareddau Cymraeg yn eu dysgu.

Dywedodd Angharad Mai Roberts, Pennaeth Sgiliaith, a gyflwynodd y cwrs yn Llysfasi:

“Mae’r Twlcit Dwyieithog yn rhoi syniadau ymarferol sut i ddatblygu dwyieithrwydd ym maes eu pwnc a’u rhaglenni i ddarlithwyr nad ydynt mor hyderus i ddefnyddio’u Cymraeg, neu i ddarlithwyr nad ydynt yn siarad Cymraeg .

“Daeth grŵp o ddarlithwyr brwdfrydig o Goleg Cambria i’r sesiwn yn Llysfasi, gan gyfrannu’n llawn i’r sesiwn a manteisio’n llawn ar y cyfle i dynnu ar arbenigedd swyddogion Sgiliaith.”

Dywedodd Simon Parker, Darlithydd Peirianneg, a fu ar y cwrs ‘’Roedd y sesiwn yn ddefnyddiol tu hwnt i mi.  Cefais nifer o adnoddau defnyddiol a fydd yn fy helpu i gynnwys rhagor o Gymraeg yn fy sesiynau dysgu yn y dyfodol.’’