Newyddion

Llyfrgellydd Llysfasi yn cael ei dewis i feirniadu 500 Words

March 23, 2015

500 WORDS

Dewiswyd un o lyfrgellwyr Coleg Cambria i fod yn un o blith nifer o feirniaid ar gyfer cystadleuaeth 500 Words BBC Radio 2,  2015.

Dewiswyd Jayne Lewis am y bedwaredd flwyddyn yn olynol i feirniadu rownd gyntaf y gystadleuaeth, gan ymuno â llyfrgellwyr ac athrawon eraill ledled Prydain sy’n rhoi eu hamser yn wirfoddol.  Mae dau gategori yn y gystadleuaeth 10 – 13 oed a 9 oed ac iau.  Fel beirniad gwirfoddol bydd rhaid i Jayne ddarllen tua 30 stori yn y categori hŷn.

Bydd y storïau gyda’r sgôr uchaf wedyn yn cael eu beirniadu gan banel a fydd yn rhoi’r 50 ymgeisydd gorau ar restr fer, a’u gwahodd i ddod i Radio 2 Breakfast Show y BBC gyda’r cyflwynydd Chris Evans, ym Mhalas St James, Llundain, ddiwedd mis Mai, pan gyhoeddir y stori fuddugol.

Dywedodd Jayne, sy’n llyfrgellydd yng Ngholeg Cambria Llysfasi:

‘Mi wnes i ddechrau ymwneud â 500 Words 4 blynedd yn ôl pan ofynnodd the Chris Evans Show i lyfrgellwyr ac athrawon i fod yn feirniaid ar y gystadleuaeth.  Rwy’n hoffi her, ac felly roedd yn gwneud synnwyr i mi wneud cais, a chefais fy nerbyn!

” Rwyf wrth fy modd yn darllen ac felly dwi wedi mwynhau darllen fy straeon penodedig; yn sicr mae yna rhai plant dawnus i’w cael.  Dw i’n gobeithio y caf fy newis i fynd i’r seremoni wobrwyo yn Mhalas St James ym mis Mai ac efallai cwrdd â Duges Cernyw. ”