Newyddion

Llwyddiant Ysgol Haf yng Ngholeg Cambria

August 6, 2015

Airbus cadets

Cynhaliodd Coleg Cambria nifer o raglenni profiad gwaith yr haf mewn partneriaeth â Airbus, Tata Steel, Westernlink ac Industrial Cadets yn ddiweddar.

Roedd y rhaglen, ar gyfer pobl ifanc 14-18 oed, yn rhoi dealltwriaeth o’r amrywiaeth o gyfleoedd peirianneg a gweithgynhyrchu gall fod ar gael iddynt wrth wneud dewisiadau gyrfa yn y dyfodol.

Roedd gweithgareddau, yn cynnwys cyflwyniadau, teithiau, gwaith theori ac ymarferol, yn gysylltiedig â menter Industrial Cadets sy’n cyflwyno pobl ifanc i’r gweithle ac yn cynnig cipolwg gwirioneddol iddynt am sut mae busnesau yn gweithio.

Daeth yr wythnos i ben gyda’r myfyrwyr yn cyflwyno crynodeb o’u gweithgareddau i’r Cyflogwyr, staff Coleg Cambria a ‘u cyd-fyfyrwyr gyda phob myfyriwr yn derbyn tystysgrif arbennig i nodi’r achlysur.