Newyddion

Llwyddiant yn y Gemau Olympaidd Arbennig

January 13, 2014

Image

Mae dau fyfyriwr o Goleg Cambria Llaneurgain yn dathlu ar ôl ennill medalau yn y Gemau Olympaidd Arbennig yn ddiweddar.

Llwyddodd Peter Millar, 21 oed o Benbedw i ennill medal aur yn y gystadleuaeth tennis sengl a gynhaliwyd yn Lwcsembwrg. Ac yntau’n cynrychioli Prydain Fawr, llwyddodd i guro chwaraewyr o’r Swistir, Monaco a’r Iseldiroedd.

Dywedodd Peter “Rwyf wrth fy modd efo chwaraeon; dyna fy mywyd. Rwyf wrth fy modd yn cystadlu hefyd, ac rwyf eisiau gwneud rhywbeth anhygoel gyda fy mywyd. Rwyf hefyd yn mwynhau cynrychioli Coleg Cambria  a Phrydain.”

Enillodd Sarah Mathers sy’n 20 oed ac o Ellesmere Port y ras bŵer 600 metr yn Reutlingen, Yr Almaen. Mae Reutlingen wedi ei gefeillio ag Ellesmere Port lle cafodd y tîm gyfle i dreulio peth amser gyda phobl ifanc leol sydd hefyd ag anableddau dysgu. Bu iddynt ymweld ag amgueddfa a chymryd rhan mewn gweithdai celf a cherdd yn ystod eu hamser yn Yr Almaen. Bu iddynt hefyd fynychu derbyniad swyddogol yn Neuadd y Dref, a chyfarfod y Pennaeth Diwylliant a Datblygiad.

Dywedodd Sarah “Rwy’n llawn egni ac nid wyf yn un am eistedd gartref yn gwneud dim, mae’n well gen i fod yn weithgar. Rwyf wrth fy modd efo chwaraeon, ac mae Peter a minnau wedi dod yn ffrindiau da a gan ddiddordeb yng nghystadlaethau ein gilydd, ac rydym bob amser yn dymuno pob lwc i’n gilydd!”

Dywedodd Lyn Morris sy’n diwtor i Peter a Sarah: “Mae Coleg Cambria yn falch iawn o lwyddiant Peter a Sarah yn y Gemau Olympaidd arbennig. Mae eu llwyddiant diweddar yn gyflawniad anhygoel ac yn adlewyrchu rhai o’r sgiliau y bu iddynt eu hennill trwy eu haddysg yn y coleg.”

Tags: , ,