Newyddion

Llwyddiant yn y Ffair Aeaf

December 22, 2011

Mae tri myfyriwr Amaethyddiaeth o Goleg Llysfasi yn dathlu ar ôl ennill nifer o fedalau yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd.

Enillodd Cai Edwards o Fetws Gwerfyl Goch, Sion Roberts o Ruthun ac Osian Davies o Ddinbych lu o wobrau yn y Ffair Aeaf ac yn ystod wythnos olaf y tymor bu staff a myfyrwyr o adran amaethyddiaeth y coleg yn eu llongyfarch.

Bu i’r tri ennill nifer o fedalau, gydag uchafbwyntiau’n cynnwys Cai Edwards yn ennill pedair ail wobr yn y cylch gwartheg a thrydedd wobr yn y gystadleuaeth triniwr ifanc. Enillodd Sion Roberts y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth Barnu Gwartheg y Ffermwyr Ifanc (dan 16 oed) a bu iddo hefyd ddangos y pâr buddugol o wŷn Mynydd Cymreig o fewn y categori Bridiau Bryniau ac Ucheldir. Daeth Osian Davies yn bedwerydd yng nghystadleuaeth Barnu Gwartheg y Ffermwyr Ifanc (dan 18 oed)

Dywedodd Lisa Pughe, tiwtor amaeth yn Llysfasi “Mae’n wych gweld ein myfyrwyr yn ennill gwobrau mewn cystadlaethau fel y Ffair Aeaf. Rydym yn gobeithio y bydd cyflawniadau’r dysgwyr yma’n annog myfyrwyr eraill i gymryd rhan mewn digwyddiadau tebyg o fewn y diwydiant. Rwy’n siŵr y byddwn yn gweld rhagor o lwyddiant yn sioeau’r haf.

Dywedodd Sion Roberts “Mi wnes i fwynhau’r profiad o farnu a dangos stoc, ac rwy’n ei weld fel ffordd o ehangu fy sgiliau y tu allan i’r dosbarth”

Llun o Cai Edwards, Sion Roberts ag Osian Davies.