Newyddion

Llwyddiant Ultimate Frisbee gan Frodyr yng Ngholeg Cambria

September 26, 2014

Nick Olly Dodd Frisbee-x

Mae’r brodyr Olly a Nick Dodd, sy’n fyfyrwyr yng Ngholeg Cambria, yn awyddus i rannu eu hoffter o Ultimate Frisbee â myfyrwyr eraill trwy sefydlu tîm amser cinio ar safle Iâl y coleg.

Mae Olly yn ei ail flwyddyn yn astudio Digwyddiadau Byw / Theatr Dechnegol Lefel 3 tra bod ei frawd Nick yn fyfyriwr blwyddyn gyntaf yn dilyn Diploma Lefel 3 BTEC mewn Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol. Mae bechgyn hyn yn hynod o greadigol, maent yn hoff iawn o chwaraeon hefyd ac wedi bod yn llwyddiannus iawn gan eu bod wedi cynrychioli Prydain Fawr yn yr Ultimate Frisbee yr haf hwn yn Lecco, yr Eidal ym Mhencampwriaethau’r Byd dan 20 oed, ac Ewrop dan 17 oed. Olly oedd capten y Tîm dan 20 oed, a ddaeth yn 9fed ar ôl gêm gyffrous yn erbyn Japan; Enillodd dîm Nick y bencampwriaeth dan 17 oed mewn gêm derfynol anhygoel.

Y llynedd, cyflwynodd Olly y gamp i’w gyfoedion yng Ngholeg Cambria ac eleni, ar ôl cael ei ysbrydoli gan haf llwyddiannus a chymorth ychwanegol gan Nick ei frawd, mae’n bwriadu hyfforddi tîm Cambria yn wythnosol.

Dywedodd Olly, “Da ni’n gobeithio y bydd 15 i 20 o fyfyrwyr eraill yn ymuno â ni ar gyfer y sesiynau hyfforddi amser cinio. Mae Ultimate Frisbee yn gêm ar gyfer bechgyn a merched. Mae’n gamp gyfeillgar a heriol sy’n eich cadw’n heini ac yn iach go iawn. ”

Dywedodd Luci Melegari, Cyfarwyddwr yng Ngholeg Cambria. “Rydyn ni’n yn falch iawn o lwyddiant Olly a Nick yn cynrychioli Prydain Fawr yn yr Eidal yr haf hwn. Mae’n wych eu bod nhw’n barod i roi o’u hamser i rannu eu brwdfrydedd dros y gamp hon a dangos i bobl y gallwch chi fod yn greadigol a chadw’n heini ac yn iach ”

Gan gymharu’r gamp â phêl-droed Americanaidd / pêl-rwyd, mae Olly a Nick yn hyrwyddwyr brwd Ultimate Frisbee ac maent yn barod iawn i dynnu sylw at werthoedd ysbryd tîm yn y gamp, yn ogystal â chael cyfleoedd i feithrin sgiliau arweinyddiaeth, cyfathrebu a hunanhyder. Ym maes Ultimate Frisbee, cydnabyddir yn aml fod y wobr “Ysbryd y Gêm yn annog cystadleuaeth deg a hunan-ddisgybledig.