Newyddion

Llwyddiant Triphlyg I Goleg Cambria

September 18, 2014

CIEH_awards Cambria

Cafodd Coleg Cambria dair gwobr gan Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd (CIEH) yn ei seremoni wobrwyo flynyddol a gynhaliwyd yn Nhŷ’r Cyffredin yn ddiweddar.

Llwyddodd Rachael Evans, myfyriwr Cambria ac Ymgynghorydd Iechyd a Diogelwch gyda chwmni Plus Foods yn Wrecsam, i gael y marc uchaf yn Nyfarniad Lefel 4 mewn Rheoli Diogelwch Bwyd yn 2013, a chafodd ei chydnabod yn Fyfyriwr y Flwyddyn. Enillodd y darlithydd Don Mogg wobr Hyfforddwr y Flwyddyn a chydnabuwyd Coleg Cambria fel y Ganolfan Orau ar gyfer cyflwyno eu cyrsiau hylendid bwyd.

Dywedodd Lesley Rasmussen, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyrsiau Datblygu Rheolaeth a Chyflogwyr Coleg Cambria,

“Ymfalchïwn ein bod wedi cael y gwobrau hyn. Mae’r Coleg yn frwd dros gefnogi busnesau lleol a’u gweithwyr trwy safonau rhagorol mewn addysgu. Rydym yn hynod o falch bod Rachel wedi cael canlyniadau sy’n arwain y sector yn ei phwnc a bydd hwn, yn ei dro, o fantais i’w chyflogwr hefyd.”

Mae Coleg Cambria yn rhan o’r rhwydwaith proffesiynol o ganolfannau hyfforddi ar gyfer hyfforddiant achrededig Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd. Yn gorff iechyd cyhoeddus blaenllaw yn fyd-eang, mae CIEH yn ymroddedig i’r arferion amgylcheddol gorau a gwella ymwybyddiaeth am bwysigrwydd cynaliadwyedd amgylcheddol a materion amgylcheddol.

Yn y llun – o’r chwith i’r dde: Llywydd CIEH, Janet Russel OBE, Don Mogg, Rachael Evans, Bryan Duffy o Goleg Cambria ac Andy Stratham, Cadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr CIEH.